TREBARNSMAMMA.

 

TEAMLEDARE OCH SAKKUNNIG

VID KOMMUNFÖRBUNDET.

 

SKÄRGÅRDSBO.

 

LANTBRUKSFÖRETAGARE.

 

VICE ORDFÖRANDE FÖR SFP.

 

 

Jag har alltid tyckt om att vara med och påverka. Att kunna få förbättra, att rätta till felaktigheter och att skapa nya möjligheter.

Jag tror att de flesta av oss vill fatta egna beslut och forma sin egen vardag. Vi vill kunna påverka det som finns runt omkring oss och den service och de tjänster vi behöver och har rätt till. Jag tror på individens rätt och förmåga att göra självständiga val. Om det av någon orsak inte går, eller något plötsligt händer, måste vi ha ett skyddsnät som fångar upp, hjälper och får oss på fötterna igen.

Under de senaste 15 åren har jag varit politiskt aktiv. Både på lokalt plan, regionalt plan och nu också på nationellt plan. Jag har på olika sätt varit aktiv inom den kommunala sektorn, representerat Åboland och Egentliga Finland i olika sammanhang och engagerat mig i samhällspolitiska frågor. Som född och uppvuxen i Åboland inser jag vikten av starka samarbeten mellan kommunerna i regionen och att olika områden kräver egna lösningar.

Jag tror på ett målmedvetet arbete, starka samarbeten och lokal närvaro. Det är så jag vill jobba för ett bättre samhälle.

 


 

C U R R I C U L U M   V I T A E

 

Namn:              Sandra Ida Christina Bergqvist

Född:               14 april 1980

Hemort:           Nagu

Bor:                  Nagu

Familj:              Sambo, tre barn och tre bonusbarn

Telefon:           040-5341108

E-post:             sandra.bergqvist@sfp.fi


 

UTBILDNING

 

2016 - 2017      Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

 

2012                 Att bereda ärenden och fatta beslut. Finlands kommunförbunds webbkurs.

 

2007 - 2008      Tvärfackligt ledarskap – att leda sig själv och andra. En kurs i ledarskap.

 

2005                 Politices magister, Åbo Akademi, Offentlig förvaltning

 

2003                 NORDPLUS stipendium, studier vid Universitetet i Oslo

                        

2000                 Student, Pargas svenska gymnasium

 

1996 - 1997      Vårdlinjen,Västra Nylands Folkhögskola, Grundkurs för familjedagvårdare,                             fortbildningskurs för anstaltsbiträde inom åldringsvården.    

 


  

ARBETSERFARENHET

 

2018 -                Lantbruksföretagare, driver hemgården tillsammans med mina syskon

 

2013 -               Finlands kommunförbund, sakkunnig, teamledare för svenska teamet

 

2011-2013        Åbo Akademi, Arbetsforum, projektkoordinator.

                                                                          

2008-2011        Undervisnings- och kulturministeriet, ungdomsenheten,    generalsekreterare  och överinspektör

 

2008                 Svenska Finlands folkting, informatör

 

2005 - 2008      Svensk Ungdom, Politisk sekreterare för Svensk Ungdom i Åboland

                        

2002 - 2005      Nagu Andelsbank, bankfunktionär, deltid

 


                       

 

FÖRTROENDEUPPDRAG

 

2018-                Stiftelsen för Åbo Akademi, medlem i delegationen

 

2017-                Svenska Folkpartiet, vice ordförande

 

2016 -               Svenska Folkpartiet, partistyrelsemedlem

 

2016 -               Svenska Finlands Folkting, sakkunnig i förvaltningsutskottet

 

2015 -               Svenska Folkpartiet, medlem i finansutskottet                         

                        

2013 - 2018      Svenska Kulturfonden, styrelsemedlem

 

2013 -               Svenska Folkpartiet, organisationsutskottet, ordförande

 

2013                 Fullmäktigeordförande i Pargas

 

2012 - 2013      Kretsordförande för Svenska Folkpartiet i Egentliga Finland                    

 

2012 -2015       Medlem i Svenska Finlands folktings förvaltningsutskott

 

2009-2015        Medlem i Svenska Folkpartiets skärgårdskommitte´

 

2009 - 2013      Stadsfullmäktigeledamot i Pargas

 

2009 - 2012      Stadsstyrelseordförande i Pargas

 

2009 – 2010     Undervisnings- och kulturministeriets myndighetsrepresentant i Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK

 

2007 - 2008      Vice president för Nordiska Centerungdomens förbund

 

2007 - 2011      Styrelsemedlem i Svenska Folkpartiet i Finlands partistyrelse

 

2007- 2008       Medlem i kyrkofullmäktige i Nagu

                                                 

2012 - 2013      Ordförande för Svenska folkpartiet i Nagu

2006 - 2008     

                        

2005 – 2008     Ordinarie i Byggnads- och miljönämnden i Nagu kommun

 

2005 - 2008      Ersättare i kommunfullmäktige i Nagu