Personalen är vårdens och utbildningens bästa resurs

02.04.2019 kl. 06:58
Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.

De ständiga nedskärningarna inom vården och omsorgen har satt sina djupa spår. Allt fler vårdare flyttar utomlands, byter bransch eller drabbas av psykisk ohälsa. Det är därför oroväckande att se att också undervisningspersonal i allt större utsträckning påverkas negativt av sparkrav och växande arbetsbörda.

Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.

Att mekaniskt skära ner på personalresurserna eller öka arbetsbördan till en nära på orimlig gräns är inte hållbart. Vi behöver ett helhetstänk där personalens välbefinnande, arbetsglädje och möjligheter att verkligen få göra ett bra jobb sätts i fokus.

Vi måste sluta se på människor som maskiner. Längre arbetsdagar ger nödvändigtvis inte större produktivitet. En till bristningsgränsen nerbantad personalstyrka ger nödvändigtvis inte större effektivitet.

Framtiden handlar om resurser och den viktigaste är kunnig och motiverad personal. Vi måste satsa mer på välmående i arbetslivet. Alternativet har vi inte råd med.

 

Sandra Bergqvist

SFP:s vice ordförande

Riksdagsvalskandidat

Sandra Bergqvist

Satsningar på utbildning bekämpar barnfattigdom

INSÄNDARE - För några dagar sedan kom barnombudsmannen med alarmerande siffror gällande antalet fattiga barn i Finland. Antalet har ökat och man räknar nu med att det finns 110 000 fattiga barn i vårt land.Läs mera »
Sandra Bergqvist
11.04.2018 kl. 08:53

Bred front för svenskan

INSÄNDARE - Nu då frågan om försöken med frivillig skolsvenska i finska skolor behandlas i riksdagen och dess kulturutskott är det viktigt med en bred front för svenskan. Det är en illa dold hemlighet att det här försöket ingår i de anti-svenska krafternas långsiktsplan för att i första hand göra skolsvenskan frivillig, sedan avskaffa språkkraven på tjänstemän och i sista hand avskaffa svenskan som nationalspråk. Det här är en fråga där vi inte ska ge lillfingret, för då kommer de snabbt att ta hela handen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
29.11.2017 kl. 15:19