Personalen är vårdens och utbildningens bästa resurs

02.04.2019 kl. 06:58
Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.

De ständiga nedskärningarna inom vården och omsorgen har satt sina djupa spår. Allt fler vårdare flyttar utomlands, byter bransch eller drabbas av psykisk ohälsa. Det är därför oroväckande att se att också undervisningspersonal i allt större utsträckning påverkas negativt av sparkrav och växande arbetsbörda.

Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.

Att mekaniskt skära ner på personalresurserna eller öka arbetsbördan till en nära på orimlig gräns är inte hållbart. Vi behöver ett helhetstänk där personalens välbefinnande, arbetsglädje och möjligheter att verkligen få göra ett bra jobb sätts i fokus.

Vi måste sluta se på människor som maskiner. Längre arbetsdagar ger nödvändigtvis inte större produktivitet. En till bristningsgränsen nerbantad personalstyrka ger nödvändigtvis inte större effektivitet.

Framtiden handlar om resurser och den viktigaste är kunnig och motiverad personal. Vi måste satsa mer på välmående i arbetslivet. Alternativet har vi inte råd med.

 

Sandra Bergqvist

SFP:s vice ordförande

Riksdagsvalskandidat

Sandra Bergqvist

Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) besökte Salo svenska skola måndagen den 27.1. Under besöket bekantade sig Bergqvist med skolans verksamhet och diskuterade utmaningar och framtidsutsikter med skolans personal.Läs mera »
Sandra Bergqvist
28.01.2020 kl. 18:18

Statsbudgeten 2020 viktig för Åboregionen

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd över regeringens satsningar på hela utbildningsstigen – allt från småbarnspedagogik till högskolor och universitet. Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.12.2019 kl. 12:36

Bergqvist om statsbudgeten: Välkomnar satsningar på utbildning, regionerna och svenskan

Remissdebatten för budgetpropositionen 2020 inleds idag (tisdag) i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) gläder sig över en budget som skapar framtidstro och välkomnar speciellt viktiga satsningarna på utbildning och forskning, förståelsen för regionala skillnader och satsningar på det svenska språket.Läs mera »
Sandra Bergqvist
25.10.2019 kl. 15:42

Satsningar på utbildning bekämpar barnfattigdom

INSÄNDARE - För några dagar sedan kom barnombudsmannen med alarmerande siffror gällande antalet fattiga barn i Finland. Antalet har ökat och man räknar nu med att det finns 110 000 fattiga barn i vårt land.Läs mera »
Sandra Bergqvist
11.04.2018 kl. 08:53

Bred front för svenskan

INSÄNDARE - Nu då frågan om försöken med frivillig skolsvenska i finska skolor behandlas i riksdagen och dess kulturutskott är det viktigt med en bred front för svenskan. Det är en illa dold hemlighet att det här försöket ingår i de anti-svenska krafternas långsiktsplan för att i första hand göra skolsvenskan frivillig, sedan avskaffa språkkraven på tjänstemän och i sista hand avskaffa svenskan som nationalspråk. Det här är en fråga där vi inte ska ge lillfingret, för då kommer de snabbt att ta hela handen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
29.11.2017 kl. 15:19