Vi behöver en krisplan för färjtrafiken!

22.02.2019 kl. 16:59
På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt.
På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt. Ett flertal personer har under trafikuppehållen varit tvungna att hitta någonstans att övernatta eftersom de inte kunnat ta sig hem då färjorna inte trafikerat.
 
- Om färjorna inte går är vi strandsatta. De är vår enda länk till fastlandet, säger SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist som själv bor i Nagu och är beroende av färjtrafik. Service- eller trafikavbrott under några timmar är helt naturligt och förståeligt, men i de här fallen har det varit betydligt längre uppehåll än så.
 
Det är speciellt de mindre färjorna som varit utsatta. Det har visat sig att de inte har den kraft som behövs då vädret visar sin styrka. I många fall finns det ändå andra fartyg i närheten som eventuellt kunde trafikera vid liknande situationer. Bergqvist efterlyser därför ett samarbete mellan olika rederier på lokalt plan för att säkerställa och upprätthålla förbindelserna också vid utmanande väder.
 
- Det skulle vara på sin plats att göra en krishanteringsplan som redogör för vad som sker vid längre trafikuppehåll. Där skulle det framgå på vilket sätt man garanterar att öar inte isoleras, vem som ansvarar för vad och hur informationsgången sköts. En rundabordsdiskussion med NTM-centralen, ortsborna och de olika rederierna skulle vara ett steg i rätt riktning. Finns det vilja, finns det sätt, konstaterar Bergqvist.

 
Sandra Bergqvist

Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman. I spörsmålet efterlyser Bergqvist förenklade regler kring att starta upp verksamhet med heminkvartering, dvs. övernattning i enklare form än hotellstandard och till ett lägre pris.Läs mera »
Sandra Bergqvist
21.02.2020 kl. 10:37

Vi behöver Pargasleden nu!

Det är ingen nyhet för oss som bor här att Rävsundsbron är i mycket dåligt skick och kräver åtgärder så fort som möjligt. Eftersom utredningar visat att en reparation skulle vara dyrare än en ny bro är alternativen få, men möjligheterna är däremot många. Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.02.2019 kl. 15:32

Går vårdreformen igenom är det mer än röntgen som försvinner

INSÄNDARE. Vi har under de senaste dagarna fått läsa om att röntgen kommer att försvinna från Pargas hälsocentral. Orsaken är att den används för lite enligt riktlinjer som gjorts upp. Tekniken plockas ihop och flyttar till Salo. Kommer vårdreformen att gå igenom kommer vi att få se fler flyttlådor på landsbygden och i skärgården.Läs mera »
Sandra Bergqvist
13.12.2018 kl. 00:58

Stad och landsbygd, inte stad mot landsbygd

INSÄNDARE - Som bäst pågår det en polariserad diskussion om det är städerna eller landsbygden som man ska satsa på i framtiden. Det i sig är en evighetsdiskussion som skapar osämja istället för förståelse. Faktum är att så länge man sätter en massa krut på att strida om vilket som är bättre kommer vi inte att komma någonstansLäs mera »
Sandra Bergqvist
23.03.2018 kl. 09:37

Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande: Utkast till förordningar om skärgårdstrafiken LVM/2009/03/2016

UTLÅTANDE - Kommunikationsministeriet har bett Facebookgruppen Skärgårdsforum - Saaristofoorumi lämna ett utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården och om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken.Läs mera »
Sandra Bergqvist
15.12.2016 kl. 10:13