Vi behöver Pargasleden nu!

20.02.2019 kl. 15:32
Det är ingen nyhet för oss som bor här att Rävsundsbron är i mycket dåligt skick och kräver åtgärder så fort som möjligt. Eftersom utredningar visat att en reparation skulle vara dyrare än en ny bro är alternativen få, men möjligheterna är däremot många. 

 

Det är ingen nyhet för oss som bor här att Rävsundsbron är i mycket dåligt skick och kräver åtgärder så fort som möjligt. Eftersom utredningar visat att en reparation skulle vara dyrare än en ny bro är alternativen få, men möjligheterna är däremot många. 

Nu har vi äntligen chans att förverkliga den länge planerade nya vägdragningen från Rävsundsbron till Auvaisberg i St. Karins. Pargasleden - som vägprojektet döpts till - beskriver bra det behov som finns. Trafikmängden på 11 000 fordon i dygnet innebär att den är väldigt livligt trafikerad och är en av de mest använda landsvägarna i Åboregionen. Den stora mängd tunga fordon, pendlare och turister som använder sig av vägen kräver en trafikled. En rätt dimensionerad väg är det bästa för både trafiksäkerheten, miljön och smidigheten för alla oss som regelbundet använder vägsträckan. Goda förbindelser gynnar företagsamheten, näringslivet, möjligheterna till arbetspendling och förhoppningsvis också inflyttningen. Det sistnämnda är dessutom något vi är i akut behov av. Det här projektet är alltså något som gynnar hela vår stad.

För mig är det självklart att vi behöver Pargasleden. Det är en fråga som jag varit med och lobbat för redan under min tid som Pargas stadsstyrelseordförande. Nu äntligen har också viktiga samarbetsparter som St. Karins, NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund insett vikten av Pargasleden och vi har fått gehör. Jag tänker inte sluta här. Jag vill vara med och slutföra projektet. Som riksdagsledamot skulle jag ha utmärkta förutsättningar för det. 

 

Sandra Bergqvist

SFP:s vice ordförande

Riksdagsvalskandidat

Sandra Bergqvist

Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman. I spörsmålet efterlyser Bergqvist förenklade regler kring att starta upp verksamhet med heminkvartering, dvs. övernattning i enklare form än hotellstandard och till ett lägre pris.Läs mera »
Sandra Bergqvist
21.02.2020 kl. 10:37

Vi behöver en krisplan för färjtrafiken!

På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt. Läs mera »
Sandra Bergqvist
22.02.2019 kl. 16:59

Går vårdreformen igenom är det mer än röntgen som försvinner

INSÄNDARE. Vi har under de senaste dagarna fått läsa om att röntgen kommer att försvinna från Pargas hälsocentral. Orsaken är att den används för lite enligt riktlinjer som gjorts upp. Tekniken plockas ihop och flyttar till Salo. Kommer vårdreformen att gå igenom kommer vi att få se fler flyttlådor på landsbygden och i skärgården.Läs mera »
Sandra Bergqvist
13.12.2018 kl. 00:58

Stad och landsbygd, inte stad mot landsbygd

INSÄNDARE - Som bäst pågår det en polariserad diskussion om det är städerna eller landsbygden som man ska satsa på i framtiden. Det i sig är en evighetsdiskussion som skapar osämja istället för förståelse. Faktum är att så länge man sätter en massa krut på att strida om vilket som är bättre kommer vi inte att komma någonstansLäs mera »
Sandra Bergqvist
23.03.2018 kl. 09:37

Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande: Utkast till förordningar om skärgårdstrafiken LVM/2009/03/2016

UTLÅTANDE - Kommunikationsministeriet har bett Facebookgruppen Skärgårdsforum - Saaristofoorumi lämna ett utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården och om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken.Läs mera »
Sandra Bergqvist
15.12.2016 kl. 10:13