Stad och landsbygd, inte stad mot landsbygd

23.03.2018 kl. 09:37
INSÄNDARE - Som bäst pågår det en polariserad diskussion om det är städerna eller landsbygden som man ska satsa på i framtiden. Det i sig är en evighetsdiskussion som skapar osämja istället för förståelse. Faktum är att så länge man sätter en massa krut på att strida om vilket som är bättre kommer vi inte att komma någonstans

Stad och landsbygd, inte stad mot landsbygd

Som bäst pågår det en polariserad diskussion om det är städerna eller landsbygden som man ska satsa på i framtiden. Det i sig är en evighetsdiskussion som skapar osämja istället för förståelse. Faktum är att så länge man sätter en massa krut på att strida om vilket som är bättre kommer vi inte att komma någonstans. För att hela regioner ska kunna utvecklas och må bra behövs ett helhetsperspektiv .

Städerna och landsbygden har båda sina säregna och viktiga roller och bör få förutsättningar för att utveckla det som måste utvecklas. I ett sånt arbete krävs det att man inte försöker stöpa hela Finland i samma form utan att man ger utrymme för olika lösningar. Först när man har insett detta kan man börja jobba strategiskt för att såväl städerna som landsbygden får de stöd och de utvecklingsmöjligheter som lokalt krävs. Det gäller att inse att det behövs olika synvinklar och olika sätt att jobba för att Finland som helhet ska må bra.

Det största tankefelet med landskapsreformen är att den bakbinder händerna på de stora städerna samtidigt som den drar undan mattan för lokala särlösningar i de mer perifera områdena. När allt ska vara lika byråkratiseras möjligheterna till spontana lokala initiativ. Det som kanske var tanken att bli en aktiv och självständig förvaltningsnivå, riskerar att bli som en förkrympt rasthage där man nog får springa fritt omkring, men inte kommer nånvart. Förutsättningarna för ett aktivt regionalt utvecklingsarbete finns inte. Orsaken till detta är den starka statliga styrningen och därmed avsaknaden av faktisk självstyrelse för landskapen.

För att ett litet och avsides land som Finland ska klara sig i den globala konkurrensen krävs det särlösningar. För att nå detta krävs helhetstänkande och innovativa lösningar där man ser tiotals år framåt i tiden. Ge såväl städerna som landsbygden verktyg att utvecklas istället för att käbbla. Det är nytänk som för oss framåt, inte försvar av gamla positioner.

 

Sandra Bergqvist

Vice ordförande SFP

Sandra Bergqvist

Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman. I spörsmålet efterlyser Bergqvist förenklade regler kring att starta upp verksamhet med heminkvartering, dvs. övernattning i enklare form än hotellstandard och till ett lägre pris.Läs mera »
Sandra Bergqvist
21.02.2020 kl. 10:37

Vi behöver en krisplan för färjtrafiken!

På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt. Läs mera »
Sandra Bergqvist
22.02.2019 kl. 16:59

Vi behöver Pargasleden nu!

Det är ingen nyhet för oss som bor här att Rävsundsbron är i mycket dåligt skick och kräver åtgärder så fort som möjligt. Eftersom utredningar visat att en reparation skulle vara dyrare än en ny bro är alternativen få, men möjligheterna är däremot många. Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.02.2019 kl. 15:32

Går vårdreformen igenom är det mer än röntgen som försvinner

INSÄNDARE. Vi har under de senaste dagarna fått läsa om att röntgen kommer att försvinna från Pargas hälsocentral. Orsaken är att den används för lite enligt riktlinjer som gjorts upp. Tekniken plockas ihop och flyttar till Salo. Kommer vårdreformen att gå igenom kommer vi att få se fler flyttlådor på landsbygden och i skärgården.Läs mera »
Sandra Bergqvist
13.12.2018 kl. 00:58

Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande: Utkast till förordningar om skärgårdstrafiken LVM/2009/03/2016

UTLÅTANDE - Kommunikationsministeriet har bett Facebookgruppen Skärgårdsforum - Saaristofoorumi lämna ett utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården och om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken.Läs mera »
Sandra Bergqvist
15.12.2016 kl. 10:13