Satsningar på utbildning bekämpar barnfattigdom

11.04.2018 kl. 08:53
INSÄNDARE - För några dagar sedan kom barnombudsmannen med alarmerande siffror gällande antalet fattiga barn i Finland. Antalet har ökat och man räknar nu med att det finns 110 000 fattiga barn i vårt land.

Satsningar på utbildning bekämpar barnfattigdom

För några dagar sedan kom barnombudsmannen med alarmerande siffror gällande antalet fattiga barn i Finland. Antalet har ökat och man räknar nu med att det finns 110 000 fattiga barn i vårt land. Barnombudsmannen lyfter specifikt fram nedskärningarna i barnbidragen och frysandet av indexet gällande de sociala förmånerna som en av de stora orsakerna. I mitten av 1990-talet fick man 513 euro för tre barn och år 2019 kommer summan att vara 319 euro. Detta trots att levnadskostnaderna idag är helt andra än för tjugo år sedan.

Det mest oroväckande är, att samtidigt som fattigdomen bland barn i Finland ökar, så har vi hårda nedskärningar när det kommer till bildningssektorn. Det här gäller allt från subjektiv rätt till dagvård till nedskärningar för högskolorna. Det har visat sig att hemmets socioekonomiska ställning har en allt större påverkan för skolframgången och att val av utbildning, arbetslöshet och social tillhörighet går i arv. För att garantera att alla barn - oavsett bakgrund - ska ha samma möjligheter måste vi satsa på att ha en kvalitativ utbildning. Här går regeringen Sipilä i helt fel riktning.

Regeringen har skurit 190 miljoner euro i anslagen för yrkesskolorna. Samtidigt skär de ner yrkeshögskolornas finansiering med 25 miljoner per år och universitetens finansiering med 50 miljoner per år. Regeringens politik drabbar alltså allt från småbarnspedagogiken till grundutbildningen och gymnasierna. Också Axxell, Novia och Åbo Akademi har tvingats dra åt svångremmen rejält som ett resultat av regeringens beslut. Om utbildningsaktörerna tvingas till en tillvaro i existensminimum, kan vi då i det långa loppet tala om garanterat kvalitativ god utbildning?

Den ekonomiska tillväxt som vi idag kan se i Egentliga Finland medför också vissa nya element. Antalet arbetsplatser förväntas öka och det finns ett sug efter kompetent och utbildad personal. För att möta det här behovet krävs satsningar på hela bildningssektorn. Utöver detta måste utbildningsaktörerna ges flexibilitet och en viss rörelsemån för att själva kunna tillgodose de utbildningsbehov som råder i regionen. Marknaderna ändrar snabbt och kräver regionala lösningar. En god utbildning som leder till arbete är inte bara ett viktigt led i att bekämpa barnfattigdom. Det är också den viktigaste förutsättningen för att alla ska ha samma möjligheter att nå framgång i livet.  Vi måste prioritera och satsa på utbildningen, alternativet har vi inte råd med.

 

Sandra Bergqvist

Vice ordförande, SFP

Sandra Bergqvist

Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) besökte Salo svenska skola måndagen den 27.1. Under besöket bekantade sig Bergqvist med skolans verksamhet och diskuterade utmaningar och framtidsutsikter med skolans personal.Läs mera »
Sandra Bergqvist
28.01.2020 kl. 18:18

Statsbudgeten 2020 viktig för Åboregionen

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd över regeringens satsningar på hela utbildningsstigen – allt från småbarnspedagogik till högskolor och universitet. Läs mera »
Sandra Bergqvist
20.12.2019 kl. 12:36

Bergqvist om statsbudgeten: Välkomnar satsningar på utbildning, regionerna och svenskan

Remissdebatten för budgetpropositionen 2020 inleds idag (tisdag) i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) gläder sig över en budget som skapar framtidstro och välkomnar speciellt viktiga satsningarna på utbildning och forskning, förståelsen för regionala skillnader och satsningar på det svenska språket.Läs mera »
Sandra Bergqvist
25.10.2019 kl. 15:42

Personalen är vårdens och utbildningens bästa resurs

Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.Läs mera »
Sandra Bergqvist
02.04.2019 kl. 06:58

Bred front för svenskan

INSÄNDARE - Nu då frågan om försöken med frivillig skolsvenska i finska skolor behandlas i riksdagen och dess kulturutskott är det viktigt med en bred front för svenskan. Det är en illa dold hemlighet att det här försöket ingår i de anti-svenska krafternas långsiktsplan för att i första hand göra skolsvenskan frivillig, sedan avskaffa språkkraven på tjänstemän och i sista hand avskaffa svenskan som nationalspråk. Det här är en fråga där vi inte ska ge lillfingret, för då kommer de snabbt att ta hela handen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
29.11.2017 kl. 15:19