Familjen.

Som trebarnsmamma vet jag hur hektisk vardagen kan vara för småbarnsfamiljer. Jag vill att det ska gå att kombinera jobb, fritid och familj. Alla familjer fungerar på olika sätt och därför behöver vi  mer flexibilitet och familjeanpassade lösningar för att få ett  barnvänligare samhälle.

Vi behöver en familjepolitik därfamiljerna ges större möjligheter att påverka sin vardag. Föräldrarna ska kunna dela föräldraledigheten på ett sätt som passar dem bäst. Vi ska återinföra den subjektiva rätten till dagvård och erbjuda barn som fyllt 3 år fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag. Det ska finnas stöd i vardagen för de familjer som behöver det och större satsningar på hobbysedlar för barnen. Vi ska sporra barnen till att båda röra på sig mer och läsa mer. Välmående barn och familjer är grunden för en bra framtid!

 

Vården.


När man är i behov av vård, ska man också få den. Och att få vård på sitt eget modersmål ska vara en självklarhet. Vi har under många års tid sparat på vårdkostnaderna vilket nu har lett till att vi behöver se om vårt system. Att spara är inte att automatiskt effektivera. Vi behöver återskapa en vård där såväl klienter, vårdare och anhöriga kan känna sig trygga.

Vi behöver fokusera mer på det som inte fungerar inom vården och åtgärda det. Vi behöver inte en reform som omkullkastar allt och skapar kaos, otrygghet och osäkerhet. Vi behöver fördela resurserna rätt så att rätt person vårdar rätt åkomma, så att patienterna får den vård de behöver och att sjukvårdspersonalen mår bra.

Vi behöver i större grad lyssna på de äldre och fråga dem vilken vård de vill och behöver ha. Det är vårt ansvar att se till att de får en god vård och en värdig ålderdom med glädje och trygghet. Jag vill att vi ska ha ett system där vård går före vinst, där människan är i fokus och där vårdkvalitet ska vara ledordet. Något annat har vi inte råd med.

 

Utbildningen.


Bra och jämlik utbildning är vår trumf. Den ska vi stärka, stöda och satsa på. Vi ska se till morgondagens behov utan att äventyra kvaliteten.

Den grundläggande utbildningen ska ge våra barn lika möjligheter i livet. Den ska ge dem de verktyg och de färdigheter som morgondagen förutsätter.

Andra stadiets utbildning ska förbereda våra ungdomar för fortsatta studier och stundande arbetsliv. Det uppfylls bäst genom frihet under ansvar. Men också där kan en hjälpande hand och trygga vuxna vara viktiga för att alla ungdomar - oberoende förutsättningar - får med sig viktiga fördigheter för det stundande vuxenlivet.

Forskningen för vetenskapen framåt och där ska Finland vara tongivande. Vi har ett utbildningssystem som många drömmer om, men endast genom målmedvetna satsningar kan vi upprätthålla och utveckla det. För att ge högskolorna arbetsro och möjlighet till långsiktig planering behöver vi stabila och fungerande finansieringsmodeller.

 

Landsbygden och skärgården.


Landsbygden och skärgården ska vara ansiktet för harmoniskt och modernt samhälle på ett naturnära sätt. Vi behöver se satsningar på kommunikationerna - såväl vägar och färjor som förbindelsebåtar och nätförbindelser. Det finns tre saker som är livsviktiga för periferin. Det är kommunikationer, kommunikationer och kommunikationer.

Mycket av vår lagstiftning är gjort utgående ifrån hur det fungerar i städerna. Det betyder att både landsbygden och skärgården ofta hamnar i kläm eftersom deras förutsättningar är helt olika städernas. Vi måste frångå enmodellssystemet och se på de olika regionernas verkliga förutsättningar. Det är just de säregna egenskaperna som vi ska stärka och stöda.

Vi behöver ett utvecklingsprogram där vi fokuserar på våra rurala områden. Fokus ska ligga på att öka inflyttningen, skapa bättre förutsättningar för företagande och utvecklingsprojekt och skapa nya sätt att producera både offentliga och privata tjänster. Vi behöver mindre normer och mer möjligheter. Stad behöver land - och tvärtom

 

Miljön.


Äntligen har vi börjat prata mer om vad vi gör åt vår miljö. Vi behöver ett miljötänk i allt det vi gör för att åtgärda det vi redan gjort. Det ska vara lätt och sporrande för var och en av oss att vara klimatsmart och välja mijlövänliga lösningar. Små förändringar i våra vardagliga vanor gör stor skillnad!

Det ska vara lätt att sortera sitt avfall oberoende var man bor. Det ska vara lätt att producera och använda egen el och sporrande att investera i utsläppssnåla fordon. Det ska gå att kunna se olika produkters fotavtryck och att kunna kompensera dessa om man så vill. Hållbar och cirkulär ekonomi ska gå före snabba klipp.

Genom att välja närodlad och inhemsk mat stöder vi våra egna producenter. Mat som produceras i Finland håller hög standard och är både etiskt producerad och ren. Med hjälp av våra dagliga val och tillsammans med våra bönder kan vi göra en stor skillnad!