Bergqvist: Verksamheten vid Hitis och Raumo sjöbevakningsstationer måste säkras

04.11.2021 kl. 20:14
Riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist (SFP) och Matias Marttinen (Saml.) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om bevarandet av Hitis och Raumo sjöbevakningsstationer. I samband med Gränsbevakningsväsendets åtstramningsplaner har det uppstått en diskussion om att lägga ned en del av sjöbevakningens lokaler. Riksdagsledamöterna ser indragningen som en säkerhetsrisk.

– Gränsbevakningsväsendet har en viktig roll i skärgårdens räddningsuppdrag. Den lokala sjöbevakningen känner bra till områdena och kan ge livsviktig räddningshjälp då en olycka inträffar. Genom att lägga ned sjöbevakningens verksamhetsställen kommer det ta längre tid innan hjälpen når fram i skärgården. En sådan försämring av säkerheten får inte uppstå, påpekar Bergqvist och Marttinen.

Gränsbevakningsväsendets ekonomi stramas åt genom investeringar i två nya kombinationsfartyg. Riksdagsledamöterna anser att  investeringarna är nödvändiga, men påpekar att fartygen endast kan röra sig i de största farlederna.

– Investeringarna i kombinationsfartygen motiverar inte en indragning av sjöbevakningsstationerna. Man måste på ett jämlikt sätt värna om säkerheten både till havs och i skärgården, kräver riksdagsledamöterna.

– Inrikesminister Maria Ohisalo (De Gröna), som ansvarar för säkerheten, måste svara på vilka verksamhetsförändringar som planeras inom sjöbevakningen och hur sjöbevakningens närvaro i Egentliga Finland och Satakunta även framöver tryggas, avslutar Bergqvist och Marttinen.  

Sandra Bergqvist