Bergqvist: Självklart borde Åbo Akademi få utbilda jurister!

01.10.2021 kl. 18:17
Åbo Akademi har under flera års tid arbetat för att få en juristutbildning till Åbo. I nuläget kan man endast studera till rättsnotarie vid Åbo Akademi och de studerande tvingas efter det söka sig vidare till Helsingfors eller Åbo universitet. Åbo Akademi har nu lämnat in en ny ansökan för att få utbilda juris magistrar. Det här är något som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) varmt stöder.

– Det finns många goda och starka motiveringar till att Åbo Akademi skulle få rätt att utbilda juris magistrar. Det handlar om att både studerande och universitet ska behandlas jämlikt, konstaterar Bergqvist.

I nuläget tvingas de som studerar till rättsnotarie att prestera på en hög nivå för att kunna söka sig vidare till magisternivå. Den här pressen har inte andra studerande. Samtidigt är det ekonomiskt ofördelaktigt för Åbo Akademi att inte få utexaminera magistrar, utan bara få utbilda dem halvvägs.

– Det finns ett ständigt behov av jurister och vi har nu en unik möjlighet att få en helt svenskspråkig juristutbildning. Jag ser det som självklart att Åbo Akademi ska få utbilda jurister. Det skulle gynna både Svenskfinland och Åland, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist