Bergqvist: Myndigheternas närvaro i skärgården måste garanteras

21.09.2021 kl. 13:19
Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerhet. För att främja den inre säkerheten ser riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det viktigt att myndigheternas närvaro runtom i landet garanteras.

– Oberoende var man bor och vilken ens bakgrund är ska man kunna känna sig trygg i Finland. Då resurserna är knappa sätts oftast allt krut på att centralisera, vilket leder till att myndigheternas närvaro inte är en självklarhet för alla finländare. Vetskapen om att polisen eller sjöbevakningen rör sig i området har en förebyggande effekt då vi talar om inre säkerhet, säger Bergqvist.

– Även räddningsväsendets närvaro ger oss trygghet. De frivilliga brandkårerna runtom i landet har stor betydelse och därför är det viktigt att de upprätthålls och deras verksamhet utvecklas, fortsätter Bergqvist.

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten lyfter upp att gränsbevakningsväsendets närvaro i de glest bebodda områdena vid östgränsen och i skärgården ska tryggas, som minst i nuvarande omfattning.

– Det här är en hjärtefråga för SFP. Skärgården är unik och därmed är det ytterst viktigt att det finns en instans som känner till förhållandena på ort och ställe. Lokala sjöbevakningsstationer har en stor betydelse för verksamhetens legitimitet och sysselsättningen på små orter. Det här måste beaktas även framöver, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist