Bergqvist: Ska verkligen 8-åringar tvingas bära ansiktsmask?

23.08.2021 kl. 09:07
Svenska folkpartiets riksdagsledamot Sandra Bergqvist ifrågasätter de regionala coronagruppernas rekommendationer om att barnen i årskurs 4 och uppåt starkt rekommenderas att bära ansiktsmask i skolan. Bergqvist upplever att barnens bästa inte tas i beaktande och skulle gärna vilja se att Barnombudsmannen utvärderade om rekommendationerna faktiskt är i barnens bästa.

– Rekommendationen tar inte i beaktande att det finns sammansatta klasser och små skolor där årskurserna blandas. I dessa fall leder rekommendationen till att även elever i lägre årskurser måste bära ansiktsmask, säger Bergqvist. 

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar i första hand att barn över 12 år bär ansiktsmask. I accelerationsfasen och samhällsspridning gäller maskrekommendationen grundskolor från och med årskurs 6. 

– De regionala besluten känns därför väldigt strikta. I praktiken leder dessa rekommendationer till att många 8-åringar tvingas sitta med ansiktsmask i över 7 timmar dagligen också på orter där det inte funnits coronafall på flera veckor. Det här kan inte anses vara rimligt och motiverat, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist