Bergqvist: Bayers storinvestering i Åbo gynnar hela regionen

10.06.2021 kl. 09:03
På tisdag kom läkemedelsföretaget Bayer ut med nyheten om att de planerar en ny läkemedelsfabrik för 250 euro miljoner i Åbo. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp), från Egentliga Finland, är mycket glad över investeringsbeslutet.

– Åbo är den starkaste regionen inom läkemedelsutveckling i Finland. Vi ser här att samarbete mellan universiteten och företag ger resultat. Det är viktigt att vi skapar ramar för ett utvecklat samarbete för att kunna locka den här typen av investeringar till Finland, säger Bergqvist.

Bergqvist har i tidigare uttalanden poängterat betydelsen av att regionerna får utvecklas genom sina egna styrkor och behovet av att främja det specialkunnande som redan finns.

– Den här investeringen är betydande för att ytterligare stärka det läkemedelskluster som finns i Åboregionen. I en tid av coronapandemi skapar det här framtidstro och gynnar hela regionen, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist