Bergqvist: Nya läropliktslagen har glömt bort eleverna i skärgården!

04.06.2021 kl. 10:44
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Det har visat sig att kriterierna för att en läropliktig ska beviljas inkvarteringsersättning inte tar förhållandena i skärgården och på glesbygden i beaktande. Bergqvist frågar i spörsmålet hur situationen kunde rättas till.

En läropliktig kan beviljas inkvarteringsersättning om färdvägen från den läropliktiges hem till närmaste gymnasium eller yrkesläroanstalt överstiger 100 kilometer och om den läropliktige inte har möjlighet att bo i läroanstaltens avgiftsfria internatboende. 

– Gränsdragningen vid 100 kilometer är problematisk för skärgårdsförhållanden och på glesbygden där fungerande kollektivtrafik saknas. På dessa områden borde istället resetiden beaktas för inkvarteringsersättningen, säger Bergqvist.

– Speciellt i skärgården där det längs skolvägen kan finnas flertal färjor eller förbindelsebåtar blir resetiden orimligt lång för att det ska vara möjligt att pendla till skolan varje dag, även om sträckan är kortare än 100 kilometer. Den här aspekten är något som SFP även lyft fram under lagberedningens gång, fortsätter Bergqvist.

Vid yrkesläroanstalter erbjuds ofta internatboende för de elever som har lång väg hem. I de fall att gymnasier inte erbjuder internat hamnar gymnasieeleverna i en ojämlik ställning jämfört med elever på yrkesläroanstalt. 

– Jag hoppas ansvarige minister tar itu med den här frågan för att vi ska kunna garantera en avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla, oberoende var man bor, säger Bergqvist. 

 

Länk till det skriftliga spörsmålet: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Kysymys/Sidor/SS_351+2021.aspx 

Sandra Bergqvist