Bergqvist om tredje tilläggsbudgeten: Ett steg närmare förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron

02.06.2021 kl. 16:28
Riksdagen har idag fört remissdebatt om den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens satsningar i tilläggsbudgeten och är speciellt glad över pengarna för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas.

– De här broarna är vår enda väg till fastlandet och förnyandet av broarna är ett måste för att till exempel säkerställa riksomfattande transporter av byggmaterial från industrierna i Pargas. Det känns fint att behandlingen av ärendet nu har kommit igång i riksdagen, säger Bergqvist.

Den tredje tilläggsbudgeten för 2021 innehåller bland annat satsningar på barn och unga, stöd till företagare och tidigareläggning av investeringar. Pargasbroarna hör till de trafikprojekt vars finansiering tidigareläggs.

– Broarna är i ytterst dåligt skick och SFP har jobbat hårt för att påskynda processen kring broarnas finansiering. Jag är glad över att det här fått gehör också i ansvariga ministerier, säger Bergqvist. 

Sandra Bergqvist