Bergqvist: Viktigt att utveckla sjöbevakningens närvaro i skärgården!

01.06.2021 kl. 15:16
På tisdag publicerade Åbo Underrättelser en artikel om att Hitis sjöbevakningsstationen hotas av nedläggning. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är bekymrad över nyheten och betonar vikten av myndigheternas närvaro ute i skärgården.

– Skärgården är unik och därmed är det ytterst viktigt att det finns en instans som känner till förhållandena på ort och ställe, säger Bergqvist. 

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten har nyligen överlämnats till riksdagen för behandling. I redogörelsen finns en skrivning om att gränsbevakningsväsendets närvaro i de glest bebodda områdena vid östgränsen och i skärgården ska tryggas, som minst i nuvarande omfattning. Redogörelsen och riksdagens ställningstagande fastställer Finlands politik för den inre säkerheten för de kommande åren. 

– För att kunna trygga den geografiska jämlikheten i tillgången på brådskande hjälp är det viktigt att servicen upprätthålls på åtminstone samma nivå som nu. Den här frågan har SFP lyft fram under beredningsprocessen. Istället för att skära ned på verksamheten borde man utveckla den, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist