Bergqvist: Landsbygdsarbetsgrupp efterlyser förenklade regler för småskalig inkvarteringsverksamhet

28.05.2021 kl. 15:32
Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder efterlyser i ett pressmeddelande enklare regler i att driva småskalig inkvarteringsverksamhet på landsbygden och i glesbygden. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist, som är SFP:s representant i arbetsgruppen, gläds över detta.

– Idén till initiativet kom från företagare i Pargas under en företagsträff och är en fråga jag lyft upp i den parlamentariska gruppen. Förslaget fick ett positivt bemötande och det är glädjande att frågan nu går vidare, säger Bergqvist.

De gällande bestämmelserna för småskalig inkvarteringsverksamhet är komplicerade och tolkningarna av verksamhetens yrkesmässighet varierande. Arbetsgruppen föreslår att ansvariga instanser tar fram en guide för dem som vill driva småskalig inkvarteringsverksamhet. Verksamheten ska även främjas genom ökad kunskap, information och spridning av bästa praxis.  Behovet av småskalig och sporadisk övernattning ökar i takt med det växande intresset för t.ex. vandring, paddling och cykling.

– Med komplicerade bestämmelser blir tröskeln att prova på sådan här småskalig verksamhet hög. Det behövs förenklade regler som uppmuntrar till företagande, säger Bergqvist. 

 

Sandra Bergqvist