Arbete ska alltid löna sig!

22.05.2021 kl. 10:23
I kommunalvalskampanjen har en skärpt skatteprogression genom progressiv kommunalskatt lyfts fram. Någon sådan reform är varken aktuell eller något vi kan gå med på, konstaterar Sandra Bergqvist, riksdagsledamot och vice ordförande för Svenska folkpartiet.

I kommunalvalskampanjen har en skärpt skatteprogression genom progressiv kommunalskatt lyfts fram. Någon sådan reform är varken aktuell eller något vi kan gå med på, konstaterar Sandra Bergqvist, riksdagsledamot och vice ordförande för Svenska folkpartiet.

– Vi har redan en väldigt stark progression av skatterna, där man redan vid inkomster under 2000 euro i månaden är tvungen att betala 40% i marginalskatt. En ytterligare progression då en stor del av finländarna redan är tvungna är betala över 50% av tilläggsinkomsterna i skatt är absurd, slår Bergqvist fast.

– Den här regeringen har konstaterat att man inte kommer att höja skatterna på inkomster eller företagande. Det här är bra. Finland behöver mera arbete, höjd sysselsättning och mera investeringar. Det här är viktigare än lösryckta valtal till egna väjare, avslutar Bergqvist.

Sandra Bergqvist