Ollikainen och Bergqvist: Pensionkassan Viabeks konkurs stort hot för lokala bränslehandlare

11.05.2021 kl. 15:01
Hundratals bränslehandlares verksamhet är i stor fara till följd av att bränslehandlarnas pensionskassa Viabek konkurs 2018. Kassans medlemmar har i samband med indrivningen kommit att beröras av stora tilläggsräkningar vilket i sin tur hotar att leda en konkursvåg och sätta närmare 500 arbetsplatser i fara.

Hundratals bränslehandlares verksamhet är i stor fara till följd av att bränslehandlarnas pensionskassa Viabek konkurs 2018. Kassans medlemmar har i samband med indrivningen kommit att beröras av stora tilläggsräkningar vilket i sin tur hotar att leda en konkursvåg och sätta närmare 500 arbetsplatser i fara.
 
I ett skriftligt spörsmål efterlyser riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen (SFP) och Sandra Bergqvist (SFP) en strängare nationell övervakning av pensionskassor samt stöd till de företagare som nu står inför en konkursvåg. 
 
- Bland de hundratals företag som nu berörs av Viabeks konkurs finns flera österbottniska och åboländska företag, bland annat på våra hemorter. De har betalat in lagstadgade pensionsavgifter för sina anställda och medlen har placerats milt uttryckt på ett mindre lyckat sätt. På grund av coronapandemin och restriktionerna är dessa företag dessutom i en försvårad ekonomisk situation, säger Mikko Ollikainen.
 
Utredningarna gällande Viabeks konkurs började tio år sedan och år 2015 kom besvärsnämnden för arbetspensionsärenden att stoppa de tilläggsräkningar som hotade pensionskassans medlemmar. I april i år framkom att bränslehandlarna trots allt ska betala räkningarna som uppgår till 13 miljoner euro.
 
- Våra pensionskassor, till vilka företagarna betalar in lagstadgade pensionsavgifter, måste agera på ett ansvarsfullt sätt för att förvalta sina medlemmars intressen. Fallet Viabek visar att det verkligen finns ett behov av en skärpt nationell övervakning, konstaterar Sandra Bergqvist.
 
Summan av tilläggsräkningarna som sänts ut i april uppgår i medeltal till tio tusentals euro per företag, och bränslehandlarnas förbund estimerar att mellan 70 och 100 företag kommer som en följd av detta att försättas i konkurs. 
 
Tilläggsinformation:
Sandra Bergqvist, tfn. 040 534 1108
Mikko Ollikainen, tfn. 050 561 5861

 

 

Sandra Bergqvist