Bergqvist om statsbudgeten 2021: Satsa på Åboregionen som sjöfartsstad, innovationskluster och läkemedelscentrum!

15.12.2020 kl. 19:10
Statsbudgeten 2021 behandlades i riksdagen på tisdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens klimatsatsningar och framtidsinvesteringar i statsbudgeten.

Statsbudgeten 2021 behandlades i riksdagen på tisdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens klimatsatsningar och framtidsinvesteringar i statsbudgeten.

– Vi behöver nu ett stimulerande budgetpaket för att hålla igång ekonomin och skapa nya arbetsplatser. Satsningarna på högskolor, forskning och innovationer är viktiga för att främja kunnandet i vårt land och för att främja omställningen till ett mer koldioxidsnålt samhälle, säger Bergqvist.

Både i klimatarbetet och i att främja innovationer betonar Bergqvist de olika regionernas styrkor och behovet i att främja de kluster som redan finns.

– Den finska varvs- och sjöfartsindustrin är stark i Egentliga Finland. Det finns också goda förutsättningar för innovationskultur och främjandet av klimatsmarta lösningar i Åboregionen. Åbo är dessutom centrum för läkemedelsutveckling i Finland.  Vi behöver identifiera styrkorna i regionerna och ge dem utrymme att utvecklas, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist