Bergqvist välkomnar tilläggsfinansieringen till Finlands Yrkesfiskarförbund

11.12.2020 kl. 10:17
Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är glad över att anslaget till Yrkesfiskarförbundet fördubblades i jämförelse med fjolåret.

Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är glad över att anslaget till Yrkesfiskarförbundet fördubblades i jämförelse med fjolåret.

– Det att understödet stiger med 50 000 euro är en välkommen satsning på våra yrkesfiskare och hela fiskesektorn. För att vi även i framtiden ska kunna äta inhemsk fisk behöver fiskerinäringen stöd att utvecklas, säger Bergqvist.

Beslutet är i linje med regeringens mål om att fördubbla konsumtionen av inhemsk fisk. Idag utgör inhemsk fisk bara 28 % av den totala konsumtionen.

– Om vi alla åt mera inhemsk fisk skulle arbetsplatserna öka, klimatkonsekvenserna minska och vår hälsa förbättras, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist