Bergqvist glad över bemanningsstöd till finskflaggade fartyg

27.11.2020 kl. 17:07
Riksdagen har idag godkänt regeringens lagförslag om ett temporärt stöd till sjöfarten till följd av coronapandemin. Riksdagsledamot från Egentliga Finland och medlem i kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist är glad över beslutet.

Riksdagen har idag godkänt regeringens lagförslag om ett temporärt stöd till sjöfarten till följd av coronapandemin. Riksdagsledamot från Egentliga Finland och medlem i kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist är glad över beslutet.

Det handlar om ett s.k. bemanningsstöd, där staten betalar tillbaka vissa arbetsgivaravgifter till rederierna. Syftet med bemanningsstödet är att förbättra den internationella konkurrenskraften för fartyg som seglar under finsk flagg och att trygga den finländska försörjningsberedskapen. Stödet gäller såväl lastfartyg som passagerarfartyg.

– Coronaepidemin har drabbat rederierna mycket hårt. Det här stödet är viktigt för att vi ska kunna trygga den finländska rederiverksamheten och ha en fungerande sjöfart också i framtiden, säger Bergqvist.

Finland är i hög grad beroende av varutransporter som sker sjövägen. Närmare 90 procent av Finlands export och 80 procent av importen sker sjövägen. Passagerarfärjorna utgör en grundläggande del av Finlands logistikkedja.

– Finland är på många sätt som en ö och därför är sjöfarten så viktig för oss. Rederierna är viktiga arbetsgivare i vår region och därför är det viktigt att de nu klarar sig igenom den här krisen, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist