Färjetrafiken får mer pengar!

09.10.2020 kl. 12:06
Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

– Det här är viktigt för att kunna trygga att färjetrafiken kan fortsätta på minst nuvarande nivå – och helst lite bättre, säger Bergqvist.

Medlen i budgeten ska användas till att förbättra förutsättningarna för näringslivet och pendlingstrafiken samt öka trafiksäkerheten och den dagliga framkomligheten.

– För oss i skärgården är färjorna vår livsnerv. Då den dagliga trafiken för arbetspendling, skoltransporter och varutransporter fungerar smidigt ges också vi samma grundförutsättningar som man har på fastlandet, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist