Tre konkreta förslag för att vård på svenska ska bli bättre

26.09.2020 kl. 20:31
I sitt tal på SFP: s partidag den 26.9 lyfte SFP: s viceordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist fram att det behövs resurser, fakta och struktur för att få en fungerande vård på svenska.

 

– Vi behöver en ny finansieringsmodell för vårdreformen som garanterar en god och jämlik vård för alla. Det gör inte den nu föreslagna modellen, säger Bergqvist

I en ny doktorsavhandlingen vid Helsingfors universitet framkommer det att det i Finland inte finns forskning kring språkets betydelse i vården när det gäller att bygga upp en god relation mellan läkare och patient. Då THL för några år sedan listade upp 600 kvalitetsfaktorer inom vården handlade ingen av faktorerna om språket.

 – Det här vittnar om hur stor oförståelsen är när det gäller språkets betydelse inom vården. Vi kan inte tala om en jämlik vård om svenskspråkiga patienter konstant upplever en stor osäkerhet då kommunikationen med vårdpersonalen inte fungerar, säger Bergqvist.

Vårdformen ger upphov till 8 tvåspråkiga landskap. Bergqvist föreslår att man i landskap med ojämn språklig fördelning inför en direktör för svenska vårdkedjor. 

 – En sådan direktörs uttryckliga uppgift skulle vara att jobba för att svenska patienter möter svensktalande personal och att hela vårdkedjan ska fungera på svenska, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist