Bergqvist vill se en svensk direktör på ÅUCS

08.06.2019 kl. 11:43
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist lyfte i sitt anförande på Svenska folkpartiets partidag i Vasa upp problematiken kring ÅUCS och regeringsprogrammets konkreta inverkan på Åboland.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist lyfte i sitt anförande på Svenska folkpartiets partidag i Vasa upp problematiken kring ÅUCS och regeringsprogrammets konkreta inverkan på Åboland.

– I Egentliga Finland vill man införliva det mindre tvåspråkiga Åbolands sjukhus i det stora finska ÅUCS. I beslutsförslaget saknas tydliga skrivningar om hur man ska organisera den svenskspråkiga servicen i framtiden. Det här är mycket oroväckande – inte bara för oss åbolänningar – utan också för Österbotten och Åland eftersom de hör till samma specialupptagningsområde. Det här berör alltså över 150 000 svenskspråkiga, säger Bergqvist.

Då man nu rekryterar en ny sjukvårdsdirektör har man slopat kravet på kunskaper i svenska. Man har inte tagit i beaktande ägarkommunernas åsikter och heller inte gjort en riktig språkkonsekvensanalys.

– Mitt förslag är därför att man skulle anställa en svensk direktör som skulle ha ansvar för att utveckla och förbättra servicen på svenska inom ÅUCS så att vården för oss svenskspråkiga garanteras, säger Bergqvist.

Regeringsprogrammet innehåller konkreta skrivningar som kommer att inverka positivt på Åboland.

– Vi har ett mycket bra regeringsprogram. Våra fotavtryck i regeringsprogrammet är många och väldigt tydliga. Som åbolänning gläds jag över alla de skrivningar vi fick in i regeringsprogrammet som på sätt eller annat berör skärgården. Det här skrivningarna gäller till exempel skärgårdstrafiken, en fortsatt fungerande postutdelning och en mer rättvis fastighetsbeskattning där naturskyddsområden befrias från skatt, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist