Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

28.01.2020 kl. 18:18
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) besökte Salo svenska skola måndagen den 27.1. Under besöket bekantade sig Bergqvist med skolans verksamhet och diskuterade utmaningar och framtidsutsikter med skolans personal.

Bergqvist besökte Salo svenska skola: Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) besökte Salo svenska skola måndagen den 27.1. Under besöket bekantade sig Bergqvist med skolans verksamhet och diskuterade utmaningar och framtidsutsikter med skolans personal.

Besöket förtydligar hur viktiga sådana här små svenskspråkiga skolor är på annars rätt så finskspråkiga orter och hur landets tvåspråkighet gynnas av att bevara och främja existerande språköar.

– Där finskan annars är dominerande i vardagen är det av stor vikt att svenskspråkiga barn ändå kan gå i skola på svenska. Det här utvecklar barnets tvåspråkighet på ett naturligt sätt, säger Bergqvist. Skolan är mer än bara en undervisningsenhet. Den har en enorm betydelse för barnens identitet och den egna kulturen.

Salo svenska skola har satsat mycket på synlighet och elevantalet har ökat sedan förra läsåret. Skolan har allt som allt 15 elever uppdelade i två grupper, förskola till årskurs 4 i den ena och årskurs 5–6 i den andra. I skolan jobbar två lärare och en elevassistent.

– I en sådan här liten skola lär sig barnen att jobba självständigt och samtidigt att samarbeta över årskurserna. Det här är nyttiga lärdomar vidare i livet, säger Bergqvist.

Tidigare i januari besökte Bergqvist även årskurs 5–9 i Kyrkbackens skola i Nagu och i Skärgårdshavets skola i Korpo.

Sandra Bergqvist