5G och fiber en nödvändighet också i skärgården och på landsbygden

28.02.2020 kl. 15:27
Idag flyttas servicen till nätet och frågan är inte hur vi ska anpassa oss efter det utan frågan är snarare hur vi ska utnyttja det här.

Det här konstaterade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i sitt öppningstal på seminariet Mera 5G till landsbygden och skärgården – Vilka är möjligheterna och utmaningarna?, som Bergqvist stod värd för i riksdagens Infocenter på onsdagen (26.2).

Idag flyttas servicen till nätet och frågan är inte hur vi ska anpassa oss efter det utan frågan är snarare hur vi ska utnyttja det här.

Det här konstaterade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i sitt öppningstal på seminariet Mera 5G till landsbygden och skärgården – Vilka är möjligheterna och utmaningarna?, som Bergqvist stod värd för i riksdagens Infocenter på onsdagen (26.2).

– Tillgången till snabba och fungerande nät måste idag ses som en grundförutsättning. Det är bra att vi idag diskuterar hur vi i framtiden garanterar fungerande kommunikationer även i skärgården och på landsbygden, säger Bergqvist.

Deltagarna i paneldiskussionen var eniga om att både 5G och fiber krävs för utvecklingen av fungerande nätverk och att möjligheterna de ger upphov till är många. Samtidigt finns det utmaningar i hur finansieringen garanteras och hur man får tillräckligt många invånare med i utvidgningen av nätverket.

– I framtiden kan snabba uppkopplingar innebära att tjänster även kan utföras ifrån skärgården, istället för att fokus ligger på att få tillgång till dem. Andra exempel på var snabba uppkopplingar kan ge upphov till helt nya möjligheter är telemedicin och nya metoder inom lantbrukssektorn, säger Bergqvist.

I diskussionen medverkade Heidi Himmanen, ledande sakkunnig på Traficom, Henrik Ekblom, VD Karis telefon och Frida Sigfrids, ordförande, Svensk Ungdom. Som moderator fungerade Nicholas Kujala, viceordförande, Svensk Ungdom.

Sandra Bergqvist