Personalen är vårdens och utbildningens bästa resurs

02.04.2019 kl. 06:58
Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.

De ständiga nedskärningarna inom vården och omsorgen har satt sina djupa spår. Allt fler vårdare flyttar utomlands, byter bransch eller drabbas av psykisk ohälsa. Det är därför oroväckande att se att också undervisningspersonal i allt större utsträckning påverkas negativt av sparkrav och växande arbetsbörda.

Under de närmaste åren kommer resursfördelningen inom det offentliga att ligga under lupp. Den stora frågan kommer att vara hur resurserna ska fördelas så det räcker så långt som möjligt.

Att mekaniskt skära ner på personalresurserna eller öka arbetsbördan till en nära på orimlig gräns är inte hållbart. Vi behöver ett helhetstänk där personalens välbefinnande, arbetsglädje och möjligheter att verkligen få göra ett bra jobb sätts i fokus.

Vi måste sluta se på människor som maskiner. Längre arbetsdagar ger nödvändigtvis inte större produktivitet. En till bristningsgränsen nerbantad personalstyrka ger nödvändigtvis inte större effektivitet.

Framtiden handlar om resurser och den viktigaste är kunnig och motiverad personal. Vi måste satsa mer på välmående i arbetslivet. Alternativet har vi inte råd med.

 

Sandra Bergqvist

SFP:s vice ordförande

Riksdagsvalskandidat

Sandra Bergqvist