Nu behövs en vårdreform som handlar om vård!

12.03.2019 kl. 15:14
De två senaste regeringarna har försökt med stora och omfattande vårdreformer som alla har strandat. Det här är ett bra bevis på att det inte är stora reformer som nu behövs. Efter den här regeringens fiasko skulle det vara ytterst våghalsigt att igen sätta igång med ett jätteprojekt.

De två senaste regeringarna har försökt med stora och omfattande vårdreformer som alla har strandat. Det här är ett bra bevis på att det inte är stora reformer som nu behövs. Efter den här regeringens fiasko skulle det vara ytterst våghalsigt att igen sätta igång med ett jätteprojekt.

 

Nu är det dags att blicka framåt och fokusera på det som är viktigast - att vi får vård då det behövs. Därför måste vi nu rätta till det som inte fungerar samtidigt som vi utvecklar det som är bra. Tillgång till vård ska vara viktigare än hur förvaltningen ser ut och därför behöver regionala och lokala särlösningar ges allt större vikt. Då kan också svenskspråkig service och service på glesbygden ha möjlighet att fungera i praktiken. Kommunerna ska få ha rätt att producera service, valfriheten kan förverkligas genom redan beprövade servicesedlar och patienten ska alltid vara i fokus. Det offentliga ska ha huvudansvaret och privata aktörer kan komplettera.

 

Att regeringens vårdreform föll var det bästa som kunde hända. Nu finns det möjlighet att verkligen jobba för innehållet i vården. Det ska handla om patienternas rätt till vård och vårdarnas möjligheter till en rimlig arbetsbörda. Vi behöver en vårdreform som handlar om vård och inget annat.

 

 

Sandra Bergqvist

SFP:s vice ordförande

Riksdagsvalskandidat

Sandra Bergqvist