Vi behöver en krisplan för färjtrafiken!

22.02.2019 kl. 16:59
På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt.
På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt. Ett flertal personer har under trafikuppehållen varit tvungna att hitta någonstans att övernatta eftersom de inte kunnat ta sig hem då färjorna inte trafikerat.
 
- Om färjorna inte går är vi strandsatta. De är vår enda länk till fastlandet, säger SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist som själv bor i Nagu och är beroende av färjtrafik. Service- eller trafikavbrott under några timmar är helt naturligt och förståeligt, men i de här fallen har det varit betydligt längre uppehåll än så.
 
Det är speciellt de mindre färjorna som varit utsatta. Det har visat sig att de inte har den kraft som behövs då vädret visar sin styrka. I många fall finns det ändå andra fartyg i närheten som eventuellt kunde trafikera vid liknande situationer. Bergqvist efterlyser därför ett samarbete mellan olika rederier på lokalt plan för att säkerställa och upprätthålla förbindelserna också vid utmanande väder.
 
- Det skulle vara på sin plats att göra en krishanteringsplan som redogör för vad som sker vid längre trafikuppehåll. Där skulle det framgå på vilket sätt man garanterar att öar inte isoleras, vem som ansvarar för vad och hur informationsgången sköts. En rundabordsdiskussion med NTM-centralen, ortsborna och de olika rederierna skulle vara ett steg i rätt riktning. Finns det vilja, finns det sätt, konstaterar Bergqvist.

 
Sandra Bergqvist