Vi behöver Pargasleden nu!

20.02.2019 kl. 15:32
Det är ingen nyhet för oss som bor här att Rävsundsbron är i mycket dåligt skick och kräver åtgärder så fort som möjligt. Eftersom utredningar visat att en reparation skulle vara dyrare än en ny bro är alternativen få, men möjligheterna är däremot många. 

 

Det är ingen nyhet för oss som bor här att Rävsundsbron är i mycket dåligt skick och kräver åtgärder så fort som möjligt. Eftersom utredningar visat att en reparation skulle vara dyrare än en ny bro är alternativen få, men möjligheterna är däremot många. 

Nu har vi äntligen chans att förverkliga den länge planerade nya vägdragningen från Rävsundsbron till Auvaisberg i St. Karins. Pargasleden - som vägprojektet döpts till - beskriver bra det behov som finns. Trafikmängden på 11 000 fordon i dygnet innebär att den är väldigt livligt trafikerad och är en av de mest använda landsvägarna i Åboregionen. Den stora mängd tunga fordon, pendlare och turister som använder sig av vägen kräver en trafikled. En rätt dimensionerad väg är det bästa för både trafiksäkerheten, miljön och smidigheten för alla oss som regelbundet använder vägsträckan. Goda förbindelser gynnar företagsamheten, näringslivet, möjligheterna till arbetspendling och förhoppningsvis också inflyttningen. Det sistnämnda är dessutom något vi är i akut behov av. Det här projektet är alltså något som gynnar hela vår stad.

För mig är det självklart att vi behöver Pargasleden. Det är en fråga som jag varit med och lobbat för redan under min tid som Pargas stadsstyrelseordförande. Nu äntligen har också viktiga samarbetsparter som St. Karins, NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund insett vikten av Pargasleden och vi har fått gehör. Jag tänker inte sluta här. Jag vill vara med och slutföra projektet. Som riksdagsledamot skulle jag ha utmärkta förutsättningar för det. 

 

Sandra Bergqvist

SFP:s vice ordförande

Riksdagsvalskandidat

Sandra Bergqvist