SFP ser möjligheter för Åbolands sjukhus

18.01.2019 kl. 14:28
INSÄNDARE. Den nuvarande lagstiftningen tillåter inte längre tyngre operationer vid Åbolands sjukhus så som det är uppbyggt idag. Det är ett resultat av den sittande regeringens politik.

SFP ser möjligheter för Åbolands sjukhus

Den nuvarande lagstiftningen tillåter inte längre tyngre operationer vid Åbolands sjukhus så som det är uppbyggt idag. Det är ett resultat av den sittande regeringens politik. Det här har lett till att vi nu måste se över både strukturerna och verksamheten vid Åbolands sjukhus. Det här är mycket avgörande för tillgången till vård på svenska och måste därför göras med stor omsorg. Det är viktigt att i detta skede ta den tid som behövs för att grundligt utreda olika modeller. Minst lika viktigt är det att veta hur lagstiftningen kommer att se ut i framtiden. Att nu snabbt tvingas göra stora organisationsförändringar när läget för vårdreformen blir allt mer osäkert, är inte vettigt. Om det dessutom går så att vårdreformen skulle falla, finns det i dags dato ingen som vet hur nästa regering då kommer att agera.

 

Olika former av  centralisering brukar ha en negativ inverkan på den svenska servicen. I praktiken innebär det alltså att en liten tvåspråkig enhet drunknar i den stora enspråkiga. Hur goda intentionerna än må vara saknas den faktiska förståelsen och kunskapen om vad en fungerande servicekedja på svenska innebär. Det här blir särskilt tydligt då majoritetsspråket är markant större än minoritetsspråket. Det är just den situationen vi har här i Egentliga Finland.

 

 

Åbolands sjukhus är känt för att vara ett kundvänligt och familjärt sjukhus. Dessutom ligger det i topp när det gäller kundnöjdhet och patientsäkerhet. Det här är en framgångsfaktor som vi måste ta vara på. Vi ska utveckla det som är bra, inte skrota det som fungerar. Därför borde fokus ligga på hur vi kan dra nytta av den välfungerande tvåspråkiga enhet vi redan har. Vi ska utveckla den så att så många svenskspråkiga som möjligt kan garanteras vård på svenska. Samtidigt kan vi då också se över vilka funktioner som skulle vara viktiga att erbjuda vid sjukhuset.

 

För att uppnå ett stärkt Åbolands sjukhus som kan garantera en bred service på både finska och svenska krävs det att man frångår centraliseringstänket för en stund och fokuserar på patientens rätt till service på sitt modersmål. Ibland kan det krävas olika lösningar för att uppnå jämlik service. Inom SFP brukar vi kunna hitta pragmatiska lösningar. Jag hoppas att vi kan få förståelse för dem inom sjukvårdsdistriktet när det gäller att stärka Åbolands sjukhus och garantera svenskspråkig service. Finns det vilja, finns det sätt.

 

Sandra Bergqvist

Vice ordförande

SFP

Sandra Bergqvist