SFP har utmärkta möjligheter att få en riksdagsledamot från Pargas

24.01.2019 kl. 14:26
INSÄNDARE. Mikael Heinrichs skriver i förra veckans PK att ”sannolikheten för någon av Pargaskandidaterna att bli invald är rätt liten…”.  Jag skulle vilja påstå att Pargas har bättre möjligheter än någonsin tidigare att få en riksdagsledamot

SFP har utmärkta möjligheter att få en riksdagsledamot från Pargas

 

Mikael Heinrichs skriver i förra veckans PK att ”sannolikheten för någon av Pargaskandidaterna att bli invald är rätt liten…”.  Jag skulle vilja påstå att Pargas har bättre möjligheter än någonsin tidigare att få en riksdagsledamot. Eftersom SFP denna gång går till val på egen lista och har många jämnstarka kandidater är det inte ett högt personligt röstetal som är det mest avgörande, utan att SFP:s hela lista får de 14370 röster som är vårt mål för att säkra mandatet.

 

Vårt valsystem fungerar så att den som får mest röster av de som kandiderar för ett parti får alla kandidaters sammanlagda röstmängd som sitt jämförelsetal. Den som får näst mest röster får hälften av jämförelsetalet osv. Det innebär att om alla SFP:s kandidater skulle få 800-1000 röster per person så är det den som får mest röster (1000) som får det sammanlagda antalet röster, vilket vi hoppas att blir minst 14 370. Den 17:e och sista riksdagsledamoten från Egentliga Finland hade 13 500 som jämförelsetal i senaste riksdagsval.

 

Det bästa sättet att få en riksdagsledamot från Pargas är att invånarna i staden flitigt går och röstar på någon av oss SFP:are med Pargas som hemort.  Då har Pargas utmärkta möjligheter att få en egen representant i riksdagen.

 

Sandra Bergqvist

Vice ordförande för SFP

Riksdagsvalskandidat

Pargas

Sandra Bergqvist