Går vårdreformen igenom är det mer än röntgen som försvinner

13.12.2018 kl. 00:58
INSÄNDARE. Vi har under de senaste dagarna fått läsa om att röntgen kommer att försvinna från Pargas hälsocentral. Orsaken är att den används för lite enligt riktlinjer som gjorts upp. Tekniken plockas ihop och flyttar till Salo. Kommer vårdreformen att gå igenom kommer vi att få se fler flyttlådor på landsbygden och i skärgården.

Går vårdreformen igenom är det mer än röntgen som försvinner

 

Vi har under de senaste dagarna fått läsa om att röntgen kommer att försvinna från Pargas hälsocentral. Orsaken är att den används för lite enligt riktlinjer som gjorts upp. Tekniken plockas ihop och flyttar till Salo. Kommer vårdreformen att gå igenom kommer vi att få se fler flyttlådor på landsbygden och i skärgården.

 

Så som vårdreformen är planerad har den ett stort systemfel när det kommer till den demokratiska representationen. Väldigt många av de mindre kommunerna kommer inte ens att vara representerade i det tilltänkta landskapsfullmäktige. Då avgörande riktlinjer görs upp och olika mätare utvecklas kommer dessa att utgå från hur det fungerar i de tätt befolkade områdena. Sällan eller aldrig tar man i beaktande tvåspråkighet och avstånd. Om det dessutom inte finns representanter från de mer perifera områdena som kan påtala dessa brister, är utgången ganska klar redan på förhand. 

 

Min stora farhåga är att det är bra mycket mer än röntgen som kommer att försvinna från landsbygden och skärgården om vårdreformen kommer att gå igenom. Vi behöver utveckla vården, men den här reformen behöver vi inte.

 

Sandra Bergqvist

Vice ordförande

SFP

Sandra Bergqvist