Anförande vid kandidatnomineringen

31.10.2018 kl. 12:56
ANFÖRANDE. Jag känner en stor oro över samhällsutvecklingen idag. Under de senaste åren har samhällsklimatet och samhällsdebatten hårdnat, det handlar mycket om ”vi och dom”, svartvita och populistiska uttalanden där  alternativa sanningar och fake news har blivit vardagsmat. Där reformer främst utgår från ekonomiska kalkyler och politisk kohandel - inte det gemensamma bästa eller ens det mest förnuftiga.

Bästa kretsmöte,

Jag känner en stor oro över samhällsutvecklingen idag. Under de senaste åren har samhällsklimatet och samhällsdebatten hårdnat, det handlar mycket om ”vi och dom”, svartvita och populistiska uttalanden där  alternativa sanningar och fake news har blivit vardagsmat. Där reformer främst utgår från ekonomiska kalkyler och politisk kohandel - inte det gemensamma bästa eller ens det mest förnuftiga.

 

Vi har en regering som upprepade gånger har visat att de anser att svenskan inte är viktig eller ens ska ses som en faktor i en kvalitativ service. Utan att blinka kör de gång på gång över våra språkliga rättigheter.

 

Vi har en regering som på ett farligt sätt skär i vår utbildning. Vi har byråkratiska system som hindrar folk från att jobba, idka företagsamhet och förverkliga sina idéer. Vi blev lovade en normuppluckring och blir eventuellt påtvingade en ny mycket byråkratisk förvaltningsnivå. 

 

Vi har en regering som har så bråttom med att få genomklubbat sina egna hjärtefrågor att de glömmer själva substansen och struntar i konsekvenserna. Eller ännu värre -  de känner till konsekvenserna, men kör ändå.

 

Vi behöver en vårdreform som garanterar den vård som vi behöver. Ett system där trygghet, tillgång och tillit ska vara ledorden.  Vi har ett av världens bästa sjukvårdssystem. Låt oss fixa det som inte fungerar istället för att skrota det som är bra. 

 

Vi behöver en familjepolitik där vi beaktar såväl barnens som föräldrarnas behov.

Vi behöver en föräldraledighetsmodell där vi ger möjligheter till ett gott och jämlikt föräldraskap, flexibla arbetsmöjligheter under småbarnsåren och som  stöder familjernas olika behov på bästa möjliga sätt. 

Vi behöver fästa större vikt vid småbarnspedagogiken och utbildningen så att vi kan garantera att alla barn får en verkligt bra start i livet. Det här är viktiga steg mot att Finlands ska bli världens mest  barnvänliga land. 

 

Vi behöver en miljöpolitik som sporrar till miljövänliga val i vardagen. Vi måste se över hur vi konsumerar och göra det både lätt och ekonomiskt  att vara klimatsmart. 

Vi måste lyfta upp vår inhemska mat och ge producenterna verkliga möjligheter att förse oss med inhemska råvaror i både små och stora kök. Tillsammans måste vi  utveckla hållbara lösningar som värnar om vår miljö och rena finländska mat.

 

Vi behöver en regionalpolitik där städernas möjligheter till innovativ utveckling tryggas, genererar arbetsplatser och där glesbygdens stora utmaningar tas på allvar. Här behöver vi nytänk. Vi måste skapa mekanismer  som ger landsbygden fördelar i en allt mer urbaniserad värld. Vi måste ha bra vägar, färjor och förbindelsebåtar som stöder skärgårdens behov och utveckling. Vi behöver flygrutter, fartygstrafik och tågtrafik som bidrar till regionens utveckling. 

 

Bästa sfp:are

Jag vill leva i ett Finland, där mina språkliga rättigheter ska vara självklara. Där individens rätt till ett självständigt liv alltid ska sättas först. Där mina döttrar ska  samma möjligheter i livet som grannens söner. Ett ansvarstagande samhälle där vi  tar hand om dem som har det sämre ställt än vi själva och om dem som är i nöd. 

 

Som trebarnsmamma, förman, lantbruksföretagare och SFP:s vice ordförande har jag lärt mig enormt mycket och har många olika kontaktytor. Genom mina arbetserfarenheter från Kommunförbundet, Åbo Akademi, Undervisnings- och kulturministeriet och Folktinget och nu också som lantbruksföretagare har fått en bred kunskap om samhället. Mina förtroendeuppdrag som stadsstyrelseordförande, kretsordförande, styrelsemedlem i Kulturfonden och delegationsmedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi har gett mig viktiga nätverk. En bred samhällskunskap och många nätverk är något som är nödvändigt för en riksdagsledamot. 

 

Bästa vänner,

Vårt samhällsklimat idag kräver nytänk och mod. Vi behöver mjuka värden i hårda frågor. Det börjar vara dags för en kvinna att representera SFP i Egentliga Finland i vår riksdag för första gången på över 100 år.

Som kandidat kommer jag att kavla upp ärmarna för att föra fram SFP:s politik och göra allt jag kan för att vi ska ta ett Åboländskt mandat. För att nå det målet krävs laganda, samspel och gemenskap. Det är allas våra gemensamma röster som bidrar till ett mandat. Ett mandat som jag hoppas kunna ta.

 

Tack!

Sandra Bergqvist