Internationella barndagen - hur beaktar vi våra barn?

20.11.2018 kl. 12:44
En viktig dag när det kommer till barnens rättigheter runt om i världen. Frågan är - tar vi barnen i beaktande i vårt beslutsfattande? Utgår vi ifrån våra vuxna behov och normer eller ur barnens?

Internationella barndagen. En viktig dag när det kommer till barnens rättigheter runt om i världen. Frågan är - tar vi barnen i beaktande i vårt beslutsfattande? Utgår vi ifrån våra vuxna behov och normer eller ur barnens?

Rätt så ofta blir barnen små kopior av oss vuxna. Vi använder den egna referensramen då vi fattar beslut. Vi utgår från att de ska tänka, tycka och känna som vi. Det som vi anser vara förnuftigt och rationellt behöver inte alls vara det ur ett barns synvinkel. Det är här vi borde bli bättre och lära oss att se just deras behov. Vilka konsekvenser har besluten för barnens vardagliga liv? Är förändringen motiverad? Gynnar det deras utveckling? Och framförallt - rubbas deras trygghet?

Ibland är det kanske så att vi själva måste gå ut ur vår bekvämlighetszon för att bättre kunna uppmärksamma andras behov. Fler beslutsfattare borde lägga sig ner på golvet och leka med lego tillsammans med barnen, spela memory eller läsa en bok och diskutera om vad sagan egentligen handlade om. Det är så vi kommer in i deras tankevärld - och den har vi alla något att lära oss av.

De beslut vi fattar idag kommer att påverka våra barns framtid. Det är vi vuxna som bär ansvar för att de ska må bra. Först då inget barn far illa - då har vi lyckats!

Sandra Bergqvist