Internationella flickdagen - hur behandlar vi våra barn?

11.10.2018 kl. 16:53
På många ställen i världen utnyttjas, exploateras och behandlas flickor på ett fruktansvärt sätt. De utnyttjas sexuellt, de tvingas vara barnbrudar, de misshandlas och behandlas som handelsvara. Deras rättigheter och möjligheter är begränsade och de lever i princip under förmyndarskap hela sitt liv. Speciellt i krigsdrabbade länder är flickorna i en särskilt utsatt situation

På många ställen i världen utnyttjas, exploateras och behandlas flickor på ett fruktansvärt sätt. De utnyttjas sexuellt, de tvingas vara barnbrudar, de misshandlas och behandlas som handelsvara. Deras rättigheter och möjligheter är begränsade och de lever i princip under förmyndarskap hela sitt liv. Speciellt i krigsdrabbade länder är flickorna i en särskilt utsatt situation.

Vi ska naturligtvis göra allt vad vi kan för att förbättra situationen för flickor världen över. Det är vår plikt. Vi kan och ska bistå med kunskap och utbildning eftersom det är det viktigaste sättet att förbättra flickornas situation världen över.

Trots att vi här i Finland hör till det mest utbildade folket i världen har vi ändå våra egna utmaningar. Också flickor i vårt eget land diskrimineras, behandlas illa och mår dåligt. I vårt samhälle finns det rester av en kultur som inte respekterar flickor på ett jämlikt sätt.

Som mamma till tre flickor i åldern 6 år, 3 år och knappt 3 månader önskar jag inget hellre än att deras möjligheter i livet inte begränsas för att de är flickor. Här kan vi - var och en av oss, fundera hur vi behandlar, uppfostrar och ser på våra barn. Trots att vi upplever att vi är rätt jämställda, så bedrar vi ofta oss själva. Fundera - tilltalar du barn av olika kön så samma sätt? Ställer du dem samma frågor? Utgår du ifrån att de kan prestera lika bra och har du samma förväntningar på dem?

Så trots att vi hör till det mest utbildade folket i världen kanske vi inte har lärt oss rätt saker. Det kanske beror på att vi ser på våra flickor ur en förlegad men ingrodd synvinkel. Det här kan förändras endast genom en förändring i vårt beteende och i våra attityder. Vi behöver utbildning ur en annan synvinkel. Därför är det viktigt att belysa problematiken kring flickors situation åtminstone en gång per år.

Sandra Bergqvist