Anförande vid Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

24.03.2018 kl. 19:23
TAL - Vi lever i efterdyningarna av den stora Metoo tsunamin. Ett aldrig tidigare skådat fenomen som med en väldig kraft lyfte upp ett av samhällets mörka och dolda baksidor.

Bästa ordförande, ärande gäster och årsmötesdeltagare,

 

Vi lever i efterdyningarna av den stora Metoo tsunamin. Ett aldrig tidigare skådat fenomen som med en väldig kraft lyfte upp ett av samhällets mörka och dolda baksidor.

 

Det handlar inte främst om att peka ut syndabockar. Det handlar om att lyfta upp det som sker i det tysta, i det dolda och som tillåts pågå. Det handlar inte om att trycka ner män, det handlar om att lyfta upp de utsatta. Det handlar om att synliggöra företeelser som många av oss känner till och vet om, men som många här i samhället - runt omkring oss -  inte insett att det som sker är fel hur illa denna tysta kultur påverkar de som är utsatta. Det är just här vi behöver nya samhällsnormer.

 

Trots att vi bor i världens lyckligaste land har vi ännu en bit att gå och det är därför ert arbete, ert engagemang och er tid är så viktig. Det är det osynliga vi måste krossa. De osynliga glastaken, de osynliga flitfällorna och de osynliga måstena.

 

Trots att vi globalt sett kan ses vara väldigt jämställda där lagen garanterar oss samma rättigheter, samma friheter och samma skyldigheter oavsett vem vi är, vet vi att det inte är så i praktiken. Vi har - fortsättningsvis år 2018 - en kultur som är väldigt starkt könsfokuserad där könstillhörigheten avgör vilka möjligheter vi har.

 

En förutsättning för en fungerande demokrati är alla människors lika rätt att delta, att påverka och kunna bli hörda. Tyvärr är det så att könet påverkar människans möjligheter att delta. Det här beror helt enkelt på att könsrelaterade antaganden och stereotypier fortsättningsvis starkt påverkar vårt tänkande. En del påverkas mer, andra mindre. En del agerar medvetet, andra omedvetet.

 

Diskussioner om var man ska få amma sitt barn, om könsneutrala toaletter, om genusplogning, lönegap och om familjeledigheter påvisar att vi ännu idag har tysta regler som styr samhället. Vi talar om idrottare och damidrottare, vi talar om chefer och kvinnliga chefer. Hela vårt samhälle är fyllt av dolda trösklar och fack dit individer placeras.

 

Då jag valdes till stadsstyrelseordförande i Pargas och var runt omkring och representerade staden tillsammans med stadsdirektören, fick jag ofta blicken i stil med - varför har stadsdirektören släpat med sin assistent? Man utgick automatiskt från det att jag som ung kvinna - under 30 vid det laget - var där för att assistera stadsdirektören. Man utgick inte att jag var där i egenskap av stadsdirektörens chef.

 

Vi ska bryta tystnaden. Vi ska göra det osynliga synligt och vi vill förnya och uppdatera samhällsvärderingarna så de motsvarar verkligheten 2018. Här har ni en viktig roll. Här har ni den kunskapen, det engagemang och den entusiasm som krävs för att nå det kanske viktigaste målet av alla - att få bort de dolda trösklarna, att bryta den genomgående tystnaden och att krossa samhällets glastak.

 

Vi behöver ett större fokus på morgondagen, inte gårdagen. Vi behöver ett större fokus på inkluderande, inte exkluderande och vi behöver ett större fokus på jämställdhet, feminism och kvinnokraft.

 

Med dessa ord vill jag framföra Svenska Folkpartiets allra varmaste hälsningar till Svenska Kvinnoförbundet och önska er ett lyckat och givande årsmöte.

Tack!

Sandra Bergqvist