SFP i Åboland vill ha utvecklingsprogram för skärgårdstrafiken

20.01.2013 kl. 08:38
PRESSMEDDELANDE - SFP i Åboland kräver större statligt ansvar för skärgårdstrafiken och vill att det görs ett statligt utvecklingsprogram som på sikt skulle betyda mer långsiktiga och hållbara lösningar för skärgårdstrafiken.
- Dagsläget är förkastligt och tyder på en total okunskap om en vettig upphandling och det verkliga behovet i skärgården. Det finns otaliga exempel på detta, säger kretsordförande Sandra Bergqvist.

SFP i Åboland vill ha utvecklingsprogram för skärgårdstrafiken

20.1.2013

SFP i Åboland kräver större statligt ansvar för skärgårdstrafiken och vill att det görs ett statligt utvecklingsprogram som på sikt skulle betyda mer långsiktiga och hållbara lösningar för skärgårdstrafiken.

- Dagsläget är förkastligt och tyder på en total okunskap om en vettig upphandling och det verkliga behovet i skärgården. Det finns otaliga exempel på detta, säger kretsordförande Sandra Bergqvist.

Riksdagsledamot Stefan Wallin har under vintern varit i kontakt med NTM-centralen och diskuterat skärgårdstrafiken.

- Jag har också fört diskussioner med trafikministeriet, säger Wallin. Ett grundläggande problem är att man vid upphandlingen enbart ser till att få det så billigt som möjligt. En annan försvårande omständighet är att finansministeriet veterligen har förbjudit långa avtal av ekonomiska orsaker, konstaterar Wallin. Wallin kommer även att göra ett skriftligt spörsmål till regeringen angående upphandlingen av skärgårdstrafiken.
Det totala fiasko som upphandlingssystemet för skärgårdstrafiken har visat sej vara, riskerar på sikt en avfolkning av skärgården och att förutsättningarna för företagande totalt spolieras. Det handlar om att man nu äventyrar livsnerven för hela skärgården.

- Det finns många akuta problem som måste lösas nu, men med ett utvecklingsprogram för skärgårdstrafiken skulle vi kunna skapa långsiktiga och hållbara lösningar och skapa en tillvaro där man kan lita på att trafiken fungerar som den ska. Staten måste ta sitt ansvar också när det gäller infrastrukturen i skärgården, avslutar Bergqvist.

Sandra Bergqvist