Nedläggning av Björkboda blir en lokal utmaning

01.11.2017 kl. 08:34
PRESSMEDDELANDE - Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist oroas av beskedet att man har inlett samarbetsförhandlingar vid Björkboda lås.

Nedläggning av Björkboda blir en lokal utmaning

01.11.2017

Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist oroas av beskedet att man har inlett samarbetsförhandlingar vid Björkboda lås.

Situationen för låsfabriken och de som jobbar där har varit osäker en längre tid och många olika förhandlingar har förts under senare år.

- Det här är ännu ett bevis på att samhället står inför stora förändringar. Tyvärr slår det hårt mot en mängd anställda runt om i landet. På glesbygden kan det dessutom vara extra svårt att ersätta de förlorade arbetsplatserna. Strukturomvandlingarna slår hårt mot lokalsamhället och man borde nu koncentrera ansträngningarna på att utreda om en nedläggning kan undvikas.

Bergqvist hoppas på att stöd och utbildningsmöjligheter erbjuds för dem som drabbas och att man med gemensamma krafter kan skapa nya arbetstillfällen.

- Det är viktigt att satsa på att skapa arbetsmöjligheter också utanför storstäderna, poängterar Bergqvist.

Sandra Bergqvist