Bergqvist gläds över förslag till fortsatt dagkirurgi vid Åbolands sjukhus

26.02.2018 kl. 08:27
PRESSMEDDELANDE - Enligt ett utkast till ett utlåtande från Social- och hälsovårdsministeriet ser det ut som om att Åbolands sjukhus får fortsätta med sin dagkirurgi även i framtiden. Samtidigt planeras nya samarbetsformer med ÅUCS, det finns planer på att grunda en geriatrikertjänst vid sjukhuset och man önskar också utveckla bäddavdelningsvården.

Bergqvist gläds över förslag till fortsatt dagkirurgi vid Åbolands sjukhus

Enligt ett utkast till ett utlåtande från Social- och hälsovårdsministeriet ser det ut som om att Åbolands sjukhus får fortsätta med sin dagkirurgi även i framtiden. Samtidigt planeras nya samarbetsformer med ÅUCS, det finns planer på att grunda en geriatrikertjänst vid sjukhuset och man önskar också utveckla bäddavdelningsvården.

- Det här är mycket goda nyheter, säger SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist. Åbolands sjukhus är en ytterst viktig aktör när det gäller att få god vård på sitt eget modersmål i Egentliga Finland. Det ser nu ut som om att det finns möjligheter att ytterligare stärka och bredda verksamheten där, vilket skapar en garant för fungerande tvåspråkig vård, fortsätter Bergqvist.

Hela vård- och landskapsreformen kommer att skapa helt nya strukturer. Det här kommer att innebära stora utmaningar för det svenska i landskapet i och med att de svenskspråkigas andel kommer att vara kring  6 procent.

- Det är därför viktigt att vi använder oss av redan befintliga och fungerande strukturer som Åbolands sjukhus och bygger upp en välfungerande tvåspråkig helhet kring det. På så sätt kan vi få fungerande vårdkedjor på det egna modersmålet, avslutar Bergqvist.

 

 

För mer information:

Sandra Bergqvist 040-534 1108

 

Sandra Bergqvist