Regeringen är välkommen till verklighetens skärgård!

18.11.2016 kl. 08:21
INSÄNDARE - Än en gång har regeringen med stor tydlighet visat att kunskaperna om skärgården och skärgårdsförhållanden är synnerligen bristfälliga. Ett bevis var förslaget gällande införande av båtskatt och nyligen kom följande klara bevis i form av ett förslag gällande avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik.

Regeringen är välkommen till verklighetens skärgård!

Än en gång har regeringen med stor tydlighet visat att kunskaperna om skärgården och skärgårdsförhållanden är synnerligen bristfälliga. Ett bevis var förslaget gällande införande av båtskatt och nyligen kom följande klara bevis i form av ett förslag gällande avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik.

 

Det som regeringen helt har missat är att befolkningen i skärgården bor, lever och jobbar där - precis som på alla andra ställen i Finland. Det är inte en nöjespark, där man på ett hutlöst sätt kan prissätta allt. Vår utmanande geografi gör att det krävs annorlunda förbindelser i form av landsvägsfärjor, förbindelsebåtar och även egna båtar.

Det har sagts många gånger, och det måste tydligen sägas igen. Landsvägsfärjorna och förbindelsebåtarna utgör en väg över vattnet. Det är så man rör sej i skärgården. En avgiftsbelagd skärgårdstrafik snedvrider jämlikheten och möjligheterna mellan olika regioner i vårt land. Det drabbar de mest utsatta och perifera delarna av landet, samtidigt som den sätter käppar i hjulet för de lokala företagarna.

Det jag här efterlyser är en noggrann konsekvensbedömning av vad ett införande av en rätt så hög avgiftspolitik verkligen skulle innebära. Hur påverkar det skärgårdsbefolkningen, besökarantalet och företagandet? Att på det här sättet införa ett ”försök” som kan få ödesdigra konsekvenser är på inget sätt en ansvarsfull politik.

 

För att råda bot på den okunskap som gång efter annan bevisats, vill jag gärna bjuda in regeringspartiernas representanter för att själva bekanta sej med verkligheten. Vi är många som gärna skulle  bidra med lite upplysning. Varmt välkomna att komma och uppleva vardagen i skärgården!

 

Sandra Bergqvist

Partistyrelsemedlem

SFP

Sandra Bergqvist