Bred front för svenskan

29.11.2017 kl. 15:19
INSÄNDARE - Nu då frågan om försöken med frivillig skolsvenska i finska skolor behandlas i riksdagen och dess kulturutskott är det viktigt med en bred front för svenskan. Det är en illa dold hemlighet att det här försöket ingår i de anti-svenska krafternas långsiktsplan för att i första hand göra skolsvenskan frivillig, sedan avskaffa språkkraven på tjänstemän och i sista hand avskaffa svenskan som nationalspråk. Det här är en fråga där vi inte ska ge lillfingret, för då kommer de snabbt att ta hela handen.

Bred front för svenskan

Nu då frågan om försöken med frivillig skolsvenska i finska skolor behandlas i riksdagen och dess kulturutskott är det viktigt med en bred front för svenskan. Det är en illa dold hemlighet att det här försöket ingår i de anti-svenska krafternas långsiktsplan för att i första hand göra skolsvenskan frivillig, sedan avskaffa språkkraven på tjänstemän och i sista hand avskaffa svenskan som nationalspråk. Det här är en fråga där vi inte ska ge lillfingret,  för då kommer de snabbt att ta hela handen.

 

I riksdagens kulturutskott kommer SFP:s representant naturligtvis att arbeta emot det här initiativet, som trots dess begränsade omfattning öppnar en farlig väg. Vi borde kunna samla en stark front till försvaret av svenskan och hoppas att exempelvis Li Andersson från vår valkrets också engagerar sig starkt i kulturutskottet, där hon är medlem. 

 

Sandra Bergqvist

SFP:s vice ordförande

Sandra Bergqvist