Om vi hade en ansvarsfull regering...

13.02.2017 kl. 08:13
INSÄNDARE - Så kom då äntligen beslutet som hela skärgården önskat, men knappt vågat hoppas på. Det blir inget av de avgifter som minister Berner föreslog. Efter veckor av ovisshet kom äntligen det efterlängtade beskedet. Det rådde rent av en liten glädjeyra där man föreslog såväl gemensam skål som festflaggning. Detta trots att skärgårdsbefolkningen aldrig ens borde försättas i en liknande situation.

Om vi hade en ansvarsfull regering...

Så kom då äntligen beslutet som hela skärgården önskat, men knappt vågat hoppas på. Det blir inget av de avgifter som minister Berner föreslog. Efter veckor av ovisshet kom äntligen det efterlängtade beskedet. Det rådde rent av en liten glädjeyra där man föreslog såväl gemensam skål som festflaggning. Detta trots att skärgårdsbefolkningen aldrig ens borde försättas i en liknande situation.

Faktum är att förslaget som Berner kom med aldrig ens borde komma från en regering. Förslaget saknade i stort sett allt som man kan och bör kräva av ett regeringsarbete; ett förslag i enlighet med rådande lag, ett förslag som främjar de mest perifera delarna av landet, en konsekvensbedömning, en förankring och framför allt - ett förslag som är rättvist. Inget av det här uppfylldes i det som Berner föreslog. Absolut ingenting. 

Tyvärr har vi sett alltför mycket av dåligt beredda lagförslag från den här regeringen. Gång på gång har de spottat ut lagförslag som har en alldeles usel beredning. Om det beror på oerfarenhet, slarv eller arrogans vet jag inte, men oberoende så är det under all kritik. Visserligen har vi en regering som representerar det som det finländska folket röstade för i senaste riksdagsval, men trots det har vi rätt att kräva att ministrarna ska sköta sitt jobb. Oberoende partitillhörighet bör ministrarnas viktigaste uppgift vara att komma med lagförslag som vi kan lita på att är förenliga med vår egen lagstiftning och framför allt - baserar sej på rådande verklighet och fakta. 

Det var många av oss som kände glädje och lättnad när vi på måndagen  fick veta att Berner drar tillbaka sitt förslag.  Det gällde inte bara skärgårdsborna utan också alla dem som förstår hur förödande Berners förslag skulle ha varit. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att det här förslaget aldrig ens skulle ha sett dagens ljus om vi hade ministrar som förstår sitt uppdrag. Och om vi hade en ansvarsfull regering.

 

Sandra Bergqvist

Partistyrelsemedlem

SFP

Sandra Bergqvist