Vad har vi för val?

15.03.2018 kl. 13:14
KOLUMN TILL SFP I NYLANDS MÅNADSBREV - Landskapsvalet är tänkt att äga rum om knappa åtta månader. Det blir ett helt nytt val till en helt ny förvaltningsnivå. Hälsovården och valfriheten har redan länge debatterats häftigt, men det man inte pratat om är själva landskapsförvaltningen och hur den ska se ut.

15.3.2018 Kolumn till SFP i Nylands månadsbrev

Vad har vi för val?

Landskapsvalet är tänkt att äga rum om knappa åtta månader. Det blir ett helt nytt val till en helt ny förvaltningsnivå. Hälsovården och valfriheten har redan länge debatterats häftigt, men det man inte pratat om är själva landskapsförvaltningen och hur den ska se ut.

Från landskapet Nyland ska det väljas in 99 fullmäktigeledamöter. Det här innebär att det i Nyland kommer att vara ca 16 000 invånare per fullmäktigeledamot, medan det i de minsta landskapen kommer att vara knappt 1200 invånare per fullmäktigeledamot. För Helsingforskretsen är det här en stor utmaning. Konkurrensen kommer att vara stenhård när det gäller att bli invald i landskapsfullmäktige. Får man tro aviseringarna från de stora partierna så tyder mycket på att de kommer att ställa upp alla sina hetaste namn och då blir kampen om röster i Helsingfors verkligen tuff.

En annan sak som också kommer att bli utmanande är den lokala intressebevakningen. Hur kommer Helsingfors behov att tas i beaktande i ett stort landskap som Nyland? Skarp kritik har riktats mot att det som skulle gynna Helsingfors inte stöds av den nya reformen och att intressekonflikterna skulle bli både många och eventuellt också stora. Hur den här dragkampen slutar är det ännu ingen som vet.

Det vi också vet väldigt lite om, är vad de invalda egentligen ska göra och vilka förtroendeorgan som ska tillsättas efter valet. Hur stor kommer landskapsstyrelsen att vara? Hur kommer nämndstrukturen att se ut och vilka möjligheter att påverka i dessa organ kommer SFP att ha?

Det finns otroligt många frågetecken som man ännu inte har fått svar på och tidtabellen är mycket snävt tilltagen. Med tanke på hur lite vi vet om hur reformen kommer att utformas, är det skrämmande att landskapsvalet närmar sig med stormsteg. Det vi kan - och ska - göra är att förbereda oss så gott det går. För om mycket är oklart så är iallafall en sak helt säker - SFP behövs absolut i det kommande landskapet!

 

Sandra Bergqvist

Vice ordförande för SFP

Sandra Bergqvist