Anförande under partidagen 2018

26.05.2018 kl. 00:13
ANFÖRANDE - Bästa ordförande, gäster och SFP:are
Sedan senaste partidag har vi i den finländska politiken fått uppleva både flygpiruetter och bakluckefärder. Något som hör hemma i Bondfilmer och netflixserier - inte i ett ansvarstagande samhälle

26.5.2018

Anförande i den allmänpolitiska debatten under partidagen 

Bästa ordförande, gäster och SFP:are

Sedan senaste partidag har vi i den finländska politiken fått uppleva både flygpiruetter och bakluckefärder. Något som  hör hemma i Bondfilmer och netflixserier  - inte i ett  ansvarstagande samhälle. Regeringens oförmåga att bereda lagförslag på ett rätt och riktigt sätt är ett faktum. Antalet reformförslag som gått i stöpet talar sitt tydliga språk.

Tyvärr är inte heller vård- och landskapsreformen är ett undantag. Oberoende av vad man anser om innehållet, måste riksdagen få tid och arbetsro att behandla den. Men, när det är kohandel och inte substansfrågor som ligger som grund för en reform, blir konsekvenserna också där efter.

Med facit i hand kan vi väl rätt så enkelt konstatera en sak. SFP behövs!

Vi har bevisat att det finns alternativ och att man kan föra en ansvarsfull och förtroendeingivande politik. Vi står stadigt fast vid att arbeta för människors lika rätt till en jämlik och god service på det egna modersmålet. Ett samhälle som är sporrande och uppmuntrande och som erbjuder möjligheter. För att citera partiets skuggbudjet:

Politik handlar framför allt om värderingar. Det är alltid möjligt att  prioritera och välja annorlunda.  Vi vill visa att det går att föra en ansvarsfull ekonomisk politik också utan massiva och kortsiktiga nedskärningar i utbildning, forskning, studiestöd och bistånd.  Vi vill också visa att det är möjligt att genomföra nödvändiga reformer såsom en familjepolitisk helhetsreform genom att omprioritera.

Bästa SFP:are,

Ert arbete på lokalt plan, på regionalt plan och på nationellt plan är viktigare än någonsin. Finland behöver en klar, ansvarsfull och realistisk politik och det är det som vi i SFP kan erbjuda. När Sipilä talade om ”ansvarsfulla oppositionspartier” var det mot oss strålkastarljuset riktades. Vår styrka ligger i vår konstruktivitet.

Vårt mål efter nästa riksdagsval ska naturligtvis vara att sitta med vi de bord där besluten fattas - men inte till vilket pris som helst och inte heller med vem som helst. Vårt rättesnöre är att alltid föra fram en trovärdig, realistisk och genomtänkt politik som håller också då det stormar. Vi står för det vi säger och ansvarar för det vi gör. Både före, under och efter olika val.

Tack!

Sandra Bergqvist