Pressmeddelanden

Slopade förturer löser inte det verkliga problemet

PRESSMEDDELANDE - Förtursskyltarna är en nödvändighet så länge färjkapaciteten och turtätheten inte kan garantera smidigt pendlande. Missar Houtskärs- eller Norrskataborna Nagu- eller Korpofärjan kan detta innebära en extra väntetid på flera timmar. Detta är helt oskäligt, säger kretsordförande Sandra Bergqvist.
12.09.2012 kl. 08:42

Ta gärna kontakt!

 

Sandra Bergqvist

sandra.bergqvist@riksdagen.fi

040-534 1108

.    .