LYHYESTI MINUSTA

Olen syntynyt 1980, avoliitossa elävä kolmen lapsen äiti, kansanedustaja sekä maatalousyrittäjä Nauvossa. Olen valtiotieteiden maisteri Åbo Akademista ja minulla on perhepäivähoidon ja vanhushuollon peruskoulutus. Pidän lukemisesta, ruuanlaitosta, leipomisesta sekä luonnossa liikkumisesta.

 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Olen RKP:n varapuheenjohtaja, ruotsalaisen eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja, Svenska Finlands Folktingetin puheenjohtaja ja Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja. Olen Åbo Akademin säätiön valtuuskunnan jäsen ja Kirjaisten kyläyhdistyksen aktiivi jäsen.

 

AIEMMAT KOKEMUKSET

Olen toiminut Paraisten kaupunginhallituksen puheenjohtajana sekä Kulturfondenin hallituksen jäsenenä. Olen tehnyt työtä niin Kuntaliitossa, opetus- ja kulttuuriministeriössä kuin Folktingetissä ja Åbo Akademissa.

PERHE.

On voitava yhdistää työ, vapaa-aika ja perhe. Tarvitsemme joustavia perhevapaita, enemmän perhe- sopeutuvaisia ratkaisuja arkeen sekä lapsiystävällisempi yhteis-kunta. Kaikilla lapsilla pitää olla turvallinen arki, mielekäs vapaa-aika ja vapaus kehittyä omien kykyjensä mukaan. Hyvinvoivat lapset ja perheet ovat hyvän tulevaisuuden perusta.
 

HOITO.


Sinun on aina saatava tarpeenmukainen hoito. Tarvitaan soteuudistus missä potilas on keskipisteessä ja hoitoketju toimii. On päästävä nopeammin lääkärin- ja muun hoitohenkilökunnan vastaanotolle niin myös jonot lyhenevät. Vanhushuollon on aina oltava turvallinen ja luotettava. Hoidon tulee aina olla tärkeämpi kuin taloudellinen voitto!
 

KOULUTUS.


Haluan että subjektiivinen oikeus päivähoitoon otetaan uudestaan käyttöön ja että kaikki yli 3-vuotiaat lapset saavat neljän tunnin ilmaisen päivittäisen hoidon. Haluan että oppilaitoksille annetaan tarpeeksi resursseja jotta kaikki lapset saavat tasavertaisen koulutuksen omien kykyjensä mukaan. Toisen asteen koulutuksen tulee olla ilmaista ja korkeakoulujen perusrahoituksen pitää olla pitkäaikainen.

 

MAASEUTU & SAARISTO.


Maaseudun ja saariston tulee edustaa nykyaikaista yhteiskuntaa luonnonmukaisella tavalla. Tarvitsemme uudistetun maaseutupolitiikan yhä enemmän urbanisoidussa maailmassa. Vähempi määrä sääntöjä tuottaa enemmän mahdollisuuksia. Joustavat palvelut ja toimivat liikenneyhteydet niin kuin maantielautat, yhteysalukset, maantiet sekä verkkoyhteydet. Digitalisointi ja modernit toimintatavat on nähtävä mahdollisuutena.

 

YMPÄRISTÖ.


lmastoviisas toiminta pitää olla helppoa ja kannustavaa. Kestävä kehitys, uusiutuva energia ja kiertotalous ovat avainsanoja. Päästöjen vähen-täminen, kierrätyksen lisääminen ja lähiruuan käyttö ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Muutokset arjen tottumuksiin saavat aikaan paljon. Ympäristö mielessä kaikessa toiminnassa.