Bergqvist: Uusi oppivelvollisuuslaki on unohtanut saariston oppilaat!

04.06.2021 klo 10:45
Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tänään jättänyt sisään kirjallisen kysymyksen uuden oppivelvollisuuslain majoituskorvauksesta. On käynyt ilmi, että oppivelvollisen majoituskorvauksen myöntämisperusteet eivät ota huomioon saariston ja harvaan asuttujen alueiden olosuhteita. Kirjallisessa kysymyksessään Bergqvist kysyy, miten tilanne voitaisiin korjata.

Oppivelvolliselle voidaan myöntää majoituskorvaus, jos matka oppivelvollisen kodista lähimpään lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen on yli 100 kilometriä eikä oppivelvollisella ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa.

– Rajaus 100 kilometriin aiheuttaa ongelmia saaristossa ja harvaan asutuilla alueilla, joissa toimiva julkinen liikenne puuttuu. Näillä alueilla matka-aika olisi sen sijaan otettava huomioon majoituskorvauksessa, Bergqvist sanoo. 

– Erityisesti saaristossa, jossa koulutien varrella voi olla useita lauttoja tai yhteysaluksia, matka-ajasta tulee kohtuuttoman pitkä, eikä edestakaisia koulumatkoja ole mahdollista tehdä päivittäin, vaikka matka olisi alle 100 kilometriä. Tämän näkökohdan RKP nosti esiin myös lainvalmistelun aikana, Bergqvist jatkaa. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa majoitusta oppilaitoksen asuntolassa tarjotaan usein oppilaille, joilla on pitkä matka kotiin. Tapauksissa, joissa lukiot eivät tarjoa asuntolamajoitusta, lukiolaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan verrattuna ammatillisten oppilaitosten oppilaihin.

– Toivon, että asianomainen ministeri käsittelee tätä asiaa, jotta voimme taata maksuttomat toisen asteen opinnot kaikille, asumispaikasta riippumatta, Bergqvist sanoo. 

 

Linkki kirjalliseen kysymykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_351+2021.aspx 

Sandra Bergqvist