Bergqvist: On tärkeää kehittää merivartioston läsnäoloa saaristossa!

01.06.2021 klo 17:25
Tiistaina Åbo Underrättelser julkaisi artikkelin Hiittisten merivartiostoaseman olevan sulkemisuhan alla. Uutinen huolestuttaa kansanedustajaa Sandra Bergqvistiä, joka korostaa viranomaisten läsnäolon tärkeyttä saaristossa.

– Saaristo on ainutlaatuinen, joten on äärimmäisen tärkeää, että on olemassa elin, joka tuntee paikalliset olosuhteet, Bergqvist sanoo. 

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko on äskettäin annettu eduskunnalle käsiteltäväksi. Selonteossa on kirjoitus siitä, että rajavartiolaitoksen läsnäolo turvataan itärajan ja saariston harvaan asutulla alueella vähintään nykytasoisesti. Selonteko ja eduskunnan kannanotto määrittävät Suomen sisäisen turvallisuuden politiikan tuleville vuosille.

– Jotta alueellinen yhdenvertaisuus kiireellisen avun saannissa voidaan turvata, on tärkeää, että palvelu säilyy vähintään samalla tasolla kuin nyt. RKP on korostanut tämän kysymyksen valmisteluprosessin aikana. Toiminnan leikkaamisen sijaan, sitä tulisi kehittää, Bergqvist sanoo. 

Sandra Bergqvist