Bergqvist: Maaseututyöryhmä peräänkuuluttaa yksinkertaistettuja sääntöjä pienimuotoiseen majoitustoimintaan

28.05.2021 klo 12:41
Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä esittää lehdistötiedotteessaan pienimuotoisen majoitustoiminnan helpottamista maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. Kansanedustaja Sandra Bergqvist, joka on RKP:n edustaja työryhmässä, iloitsee tätä.

– Idea aloitteeseen tuli Paraisten yrittäjiltä yritystapaamisella jossa vierailin. Tämä kysymys,nostin esille parlamentaarisessa työryhmässä. Ehdotus otettiin vastaan myönteisesti, ja on ilahduttavaa nähdä asian nyt etenevän, Bergqvist sanoo.

Majoitustoiminnan sääntely on tällä hetkellä monimutkaista ja tulkinnat toiminnan ammattimaisuudesta kirjavia. Työryhmä esittää, että asiasta vastaavat tahot laativat oppaan niille, jotka haluavat harjoittaa pienimuotoista majoitustoimintaa. Toimintaa tulee myös edistää tiedon lisäämisellä, viestinnällä ja parhaita käytäntöjä jakamalla. Pienmuotoisen ja satunnaisen majoituksen tarve kasvaa mm. vaelluksen, melonnan ja pyöräilyn suosion kasvaessa.

– Monimutkaisten säännösten myötä kynnys tällaisen pienimuotoisen toiminnan kokeilemiselle nousee korkeaksi. Tarvitaan yksinkertaistettuja sääntöjä, jotka kannustavat yrittäjyyteen, Bergqvist sanoo.

Sandra Bergqvist